Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2008 | 06/08/2008 11:08

18/04/08,Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια γνησίων αναλωσίμων εκτυπωτών των Υπηρεσιών Δήμου Χανίων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ O Δήμος Χανίων , σύμφωνα με την υπ’αρ. 15808/17-04-2008 απόφαση Αντιδημάρχου Χανίων , δύναται να προβεί στην απ’ ευθείας ανάθεση γνήσιων αναλωσίμων ειδών εκτυπωτών (μελάνια-γραφίτες) όχι ανακυκλώσιμα ή συμβατά , προϋπολογισμού 7.445,00€ € για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Χανίων. Oι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Προμηθειών κα Τσιμπεράκη Στέλλα τηλ.28210-92000 εσωτ. 133 ή στο Τμήμα πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών κα Σεβαστή Πολυχρονάκη εσωτ.119 για πληροφορίες και για να λάβουν γνώση των τεχνικών προδιαγραφών . Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν μέσα σε κλειστό φάκελο εως την Δευτέρα 5 Μαίου 2008 και ώρα 12,00 στο γραφείο προμηθειών. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το συνημμένο αρχείο προκήρυξης. Αναλυτικά η απόφαση Τεχνικές Προδιαγραφές Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΝΤΑΛΛΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ