Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2008 | 02/09/2008 01:09

2/09/08,Θέματα Ημερήσιας Διάταξης Συνεδρίασης Δ.Σ Χανίων την Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου 2008

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ
ΤΕΤΑΡΤΗ 3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2008
1. Έγκριση αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 5 παραγρ. 3 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.
2. Ανακοινώσεις και ερωτήσεις Δημοτικών Συμβούλων, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 9 του κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου
3. Αναμορφώσεις προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2008
4. Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης για «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΞΗΡΑΝΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΙΛΥΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ» μεταξύ Δήμου Χανίων – ΔΕΥΑΧ και Περιφέρειας Κρήτης (Χρηματοδότηση «ΘΗΣΕΑΣ»)
5. Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Χανίων και Νοσοκομείου Χανίων, για τα μέτρα προληπτικής ιατρικής των εργαζομένων του Δήμου Χανίων
6. Έγκριση σύμβασης Διαδημοτικής Συνεργασίας του Δήμου Χανίων για την ταμειακή εξυπηρέτηση της Κοινότητας Ασή Γωνιάς
7. Σύμβαση του Δήμου Χανίων με τα ΕΛΤΑ για εισπράξεις παραβάσεων παρελθόντων ετών
8. Σύμβαση του Δήμου Χανίων με τα ΕΛΤΑ για εκτύπωση μπλόκ και ταχυπληρωμή παραβάσεων της Δημοτικής Αστυνομίας
9. Τροποποίηση του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού Αθλητικού Οργανισμού Χανίων (ΔΑΟΧ)
10. Έγκριση επιχορήγησης Ναυτικού Ομίλου Χανίων
11. Έγκριση επιχορήγησης Ι.Ν. Πέτρου και Παύλου
12. Ορισμός εκπροσώπου στο Ναυτικό Μουσείο Χανίων
13. Έγκριση εκδηλώσεων στα πλαίσια της «Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Τοπικής Δημοκρατίας» 14. Έγκριση πραγματοποίησης εκδήλωσης με την συμπλήρωση 70 χρόνων από το «Κίνημα του 1938»
15. Έγκριση διοργάνωσης διημερίδας για τη Δημοτική Αγορά
16. Έγκριση εκδηλώσεων για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα μετακίνησης
17. Υποστήριξη εκδήλωσης
18. Παροχή κοινωφελούς εργασίας σε υπηρεσίες του Δήμου μας
19. Συμπλήρωση της υπ΄αριθμ. 141/08 απόφασης του Δ.Σ. (Β’ φάση αδελφοποίησης του Δήμου Χανίων με το Δήμο Ερμούπολης της νήσου Σύρου)
20. Πρόγραμμα ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ
21. Τέλος πολιτικών γάμων και τέλεση αυτών εκτός Δημαρχείου
22. Πρόσληψη εποχικού προσωπικού – δασκάλου χορωδίας, για τις ανάγκες της Μικτής Χορωδίας του Δήμου Χανίων διάρκειας 2 μηνών, σύμφωνα με το Νόμο 3146/2003 (εποχικό προσωπικό)
23. Συμμετοχή υπαλλήλου σε σεμινάριο του ΠΙΝΕΠ
24. Συμβιβαστική προσκύρωση ακινήτου (Ροϊδης)
25. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ολοκλήρωση του κόμβου Κλαδισού και σύνδεσή του με το δίκτυο της πόλεως Χανίων»
26. Έγκριση τακτοποιητικού - ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου «Οδοποιία Δήμου Χανίων – Νέα Έργα – Χρήση 2007»
27. Συμπλήρωση της υπ’αριθμ. 511/08 απόφασης του Δ.Σ. (Προγραμματική Σύμβαση Δήμου Χανίων και Πολυτεχνείου Κρήτης)
28. Επικαιροποίηση προκήρυξης
29. Μετακινήσεις κ. Δημάρχου
30. Αίτημα για χορήγηση άδειας λιανικής πώλησης καπνοβιομηχανικών προϊόντων (Αχλάτης Δημήτριος)
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΥΡΙΓΙΑΝΝΑΚΗΣ