Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2008

22/05/08,Πρόσκληση ενδιαφερομένων για διατύπωση αντιρρήσεων ως προς αιτιολογική έκθεση οικοπέδου.

06.08.2008 | Ώρα δημοσίευσης: 10:08

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.2 του Ν. 1577/85 όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον Ν. 2831/2000, να διατυπώσουν αντιρρήσεις ως προς την αιτιολογική έκθεση για τον καθορισμό ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης στο οικόπεδο που βρίσκεται επί της οδού Παπαναστασίου 12-14 εντός του ρυμοτομικού σχεδίου της πόλης Χανίων και επί του οποίου υπάρχει διατηρητέο κτίριο που χαρακτηρίστηκε με την υπ'' αρ. 31844/1930/18-5-87 υπουργική απόφαση ΦΕΚ 31/Δ/30-1-1990 φερόμενης ιδιοκτησίας Τριποδάκη Εμμανουήλ. Η αιτιολογική έκθεση αυτή, έχει αναρτηθεί στο φουαγιέ του δημοτικού καταστήματος Χανίων (Κυδωνίας 29). Οι αντιρρήσεις διατυπώνονται προς το Υπουργείο ΠΕΧΩΔΕ, Γενική Διεύθυνση Πολεοδομίας, Δ/νση Πολεοδομικού Σχεδιασμού, Τμήμα Παραδοσιακών Οικισμών (Αμαλιάδος 17-ΤΚ 11523) εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης. Ο Αρμόδιος Αντιδήμαρχος ΑΡ. ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ