Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2008 | 04/08/2008 11:08

23/01/08,Θέματα ημερήσιας διάταξης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων Δευτέρα 18 Φεβρουαρίου 2008

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ
ΔΕΥΤΕΡΑ 18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2008
1. Έγκριση αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 5 παραγρ. 3 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.
2. Ανακοινώσεις και ερωτήσεις Δημοτικών Συμβούλων, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 9 του κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου
3. Ψήφισμα για τις Κεραίες Κινητής Τηλεφωνίας
4. Ορισμός εκπροσώπου για την υπογραφή του πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ Δήμου Χανίων και Δήμου Ν. Κυδωνίας
5. Τροποποίηση της υπ’αριθμ. 1018/07 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, που αφορά την έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης, για την υλοποίηση του πολιτιστικού προγράμματος του Δήμου Χανίων έτους 2008
6. Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Ονοματοθεσίας του Δήμου Χανίων
7. Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Εκδόσεων του Δήμου Χανίων
8. Έγκριση Πρακτικού του Συμβουλίου Πρόληψης Παραβατικότητας του Δήμου Χανίων
9. Έγκριση πρακτικής άσκησης στο Τμήμα Δημοτικών Σφαγείων καταρτιζομένων ανέργων του ΚΕΚ Κρήτης
10. Αναμορφώσεις προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2008
11. Έγκριση εκδήλωσης παρουσίασης βιβλίου
12. Έγκριση πραγματοποίησης τιμητικής εκδήλωσης
13. Έγκριση συνδρομής Δήμου Χανίων
14. Ψήφιση πίστωσης για επιστροφή ποσού
15. Ψήφιση πίστωσης οικογενειακού επιδόματος βάση δικαστικής απόφασης
16. Ψήφιση πίστωσης υπέρ Ταμείου Νομικών και ΚΕΑΔ έτους 2007 των δικηγόρων του Δήμου Χανίων
17. Έγκριση υπερωριών Κτηνιάτρων
18. Τροποποίηση της υπ’αριθμ. 21/07 απόφασης του Δ.Σ. που αφορά τον ορισμό εκπροσώπων στο Δ.Σ. του Ναυτικού Ομίλου Χανίων
19. Αποδοχή πίστωσης και ψήφιση δαπάνης – κατανομή λειτουργικών δαπανών στα σχολεία Α’ τριμήνου 2008
20. Έγκριση δέσμευσης για την εξασφάλιση χώρων στάθμευσης στο 15ο Νηπιαγωγείο και στο Νηπιαγωγείο Κουμπελή
21. Παράταση του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης της με αριθμ. Πρωτ. 5096/31-1-07 υπογραφείσας σύμβασης για τη «Λειτουργία χώρων επίδειξης ευρυζωνικών υπηρεσιών»
22. Παράταση μίσθωσης Γραφείου Προγραμματικής Σύμβασης Παλιάς Πόλης Χανίων
23. Μεταφορά στύλων της ΔΕΗ
24. Διόρθωση γεωμετρικών στοιχείων δημοτικού ακινήτου
25. Υποβολή αίτησης προς το κτηματολογικό γραφείο Χανίων για διόρθωση κτηματολογικού φύλλου
26. Έγκριση της μελέτης του έργου «Συντήρηση οικοδομικών κατασκευών στους κοινόχρηστους χώρους» - τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας υλικών και ορισμός επιτροπής παραλαβής υλικών
27. Γνωμοδότηση για εκδοτήρια εισιτηρίων αστικού ΚΤΕΛ και Ηλεκτρονικών πινακίδων στάσεων
28. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Διαμόρφωση οδών και κοινοχρήστων χώρων πέριξ Ι. Ν. Αγ. Νικολάου και πλατείας Σπλάντζιας στη Παλιά Πόλη Χανίων»
29. Προσκύρωση ακινήτου
30. Ψήφιση πίστωσης – επιστροφή χρηματικής εγγύησης (Μπουρμπάκης)
31. Ψήφιση πίστωσης – επιστροφή χρηματικής εγγύησης (Μυλωνάκης)
32. Ψήφιση πίστωσης – επιστροφή χρηματικής εγγύησης (Σωμαράκης)
33. Ψήφιση πίστωσης – επιστροφή χρηματικής εγγύησης (Χατζηδάκης)
34. Ψήφιση πίστωσης – επιστροφή χρηματικής εγγύησης (Σ. Μποράκης και ΣΙΑ Ο.Ε.)
35. Ψήφιση πίστωσης – επιστροφή χρηματικής εγγύησης (Ζουρίδη Ευαγγελία)
36. Μετακινήσεις Δημάρχου
37. Έγκριση δαπάνης μετακίνησης του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου
38. Έγκριση δαπάνης μετακίνησης του Αντιδημάρχου Χανίων
39. Έγκριση δαπάνης μετακίνησης υπαλλήλου (Πουμπλάκης)
40. Έγκριση δαπάνης μετακίνησης υπαλλήλου (Μυλωνάς)
41. Έγκριση δαπάνης μετακίνησης υπαλλήλου (Πεντάρης)
42. Έγκριση 1ου/08 Πρακτικού Επιτροπής Κυκλοφοριακών Θεμάτων
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΥΡΙΓΙΑΝΝΑΚΗΣ