Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2008 | 06/08/2008 08:08

24/06/08 Προμήθεια με απευθείας ανάθεση, συστήματος ωρομέτρησης παρουσίας υπαλλήλων του Δήμου Χανίων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ O Δήμος Χανίων , σύμφωνα με την υπ’αρ. 26414/20-06-2008 απόφαση Αντιδημάρχου Χανίων , δύναται να προβεί στην απ’ ευθείας προμήθεια συστήματος ωρομέτρησης παρουσίας υπαλλήλων του Δήμου Χανίων , προϋπολογισμού 6.700,00€ . Oι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Προμηθειών κα Τσιμπεράκη Στέλλα τηλ.28210-92000 εσωτ. 133 για πληροφορίες και για να λάβουν γνώση των τεχνικών προδιαγραφών . Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν εως την Πέμπτη 3 Ιουλίου 2008 και ώρα 12,00 στο γραφείο προμηθειών . Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΝΤΑΛΛΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ