Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2008 | 04/12/2008 01:12

04/12/08, 24η συνεδρίαση Προγραμματικής Σύμβασης Παλιάς Πόλης

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΕΙΚΟΣΤΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ (24ης) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΧΑΝΙΩΝ

 

1η ΗΜΕΡΑ  (ΠΕΜΠΤΗ  11/12/2008)

 

1.      ΠΑΡΟΥΣΙΕΣ - ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΕΙΣ

 

2.    ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 23ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (13 & 14/12/2007)

 

3.      ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2007.

 

  1. ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2009 - ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

5.      ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΧΑΝΙΩΝ (ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ‘''ΑΘΗΝΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε.'''')

6.      ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΧΑΝΙΩΝ

7.      ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 28η  ΕΒΑ (Μ. ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗΣ)

  1. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 1946 - ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 1946

 

 

 

 

  2η ΗΜΕΡΑ  (ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  12/12/2008)

 

1.    ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 1946 - ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 1946

 

ΤΕΛΟΣ   ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ