Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2008

28/05/08,Το νέο Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου Νέων του Δήμου Χανίων

06.08.2008 | Ώρα δημοσίευσης: 10:08

Την 26η Μαΐου 2008, ημέρα Δευτέρα και ώρα 22:00 συναντήθηκαν στα γραφεία του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Χανίων τα εκλεγμένα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Νέων, όπως αυτό προέκυψε από τις εκλογές της 30ης Μαρτίου 2008, το οποίο απαρτίζεται από τους: Μαυριγιαννάκη Στυλιανό, Βάμβακα Παναγιώτη, Μαρκογιαννάκη Λαέρτη, Κουκλάκη Μαρία, Ψιστάκη Χαράλαμπο-Μάριο, Φαντάκη Αντώνη, Γυπάκη Ιωάννη, Αναγνωστάκη Γλυκερία-Γεωργία, και Μερμηκίδη Αθανάσιο. Πρώτο θέμα ημερήσια διάταξης ήταν η εκλογή και ανάδειξη Προεδρείου, ήτοι Προέδρου, Αναπληρωτή Προέδρου, Γραμματέα και Ταμία. Μετά από τις σχετικές διαδικασίες το Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου νέων του Δήμου Χανίων έχει ως εξής: Πρόεδρος: Μαρκογιαννάκης Λαέρτης Αναπληρωτής Πρόεδρος: Αναγνωστάκη Γλυκερία-Γεωργία Γραμματέας: Ψιστάκης Χαράλαμπος Ταμίας: Φαντάκης Αντώνης