Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2008 | 11/08/2008 09:08

30/07/08,Ο Δήμος Χανίων στο "Εθνικό Δημοτολόγιο"

Από τον Δήμο Χανίων ανακοινώνεται ότι έπειτα από προσπάθεια πολλών μηνών ο Δήμος περιλαμβάνεται πλέον μεταξύ των πρώτων μεγάλων Ο.Τ.Α της χώρας, που εντάχθηκαν στο «Εθνικό Δημοτολόγιο». Το “Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εθνικού Δημοτολογίου”, είναι ένα έργο εθνικής εμβέλειας και αποτελεί βασικό στόχο της πολιτείας στο πλαίσιο της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Κύριο αντικείμενο του έργου είναι η συνένωση των υφιστάμενων δημοτολογίων των Δήμων και Κοινοτήτων όλης της χώρας και η δημιουργία για πρώτη φορά μιας κεντρικής βάσης δεδομένων. Πρόκειται για ένα έργο πνοής, που στοχεύει στη βελτίωση της ποιότητας των τηρουμένων πληροφοριών, την απλοποίηση των χρονοβόρων γραφειοκρατικών διαδικασιών, την ταχύτερη και αμεσότερη εξυπηρέτηση των πολιτών, καθώς και την καλύτερη διαλειτουργικότητα των δημοσίων φορέων. Επειδή το συγκεκριμένο έργο βρίσκεται στο αρχικό του στάδιο, από τον Δήμο Χανίων ζητείται η κατανόηση των δημοτών για ενδεχόμενες καθυστερήσεις στην εξυπηρέτηση τους.