Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2008 | 29/07/2008 11:07

29/07/2008,Αιτήσεις διορισμού από εκπαιδευτικούς

ΗΔιεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν.Χανίων ανακοίνωσε χθες ότι καλούνται να υποβάλλουν αιτήσεις διορισμού με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από 28-7-2008 έως 31-7-2008 οι εκπαιδευτικοί όλων των κλάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης οι
οποίοι περιλαμβάνονται:
1. Στους πίνακες αναπληρωτών σχολικού έτους
2008-2009, ως εξής:
- Με πραγματική προϋπηρεσία 30 μηνών.
- Με πραγματική προϋπηρεσία 24 μηνών και μια
τουλάχιστον επιτυχία σε διαγωνισμό του ΑΣΕΠ του
κλάδου τους και παιδαγωγική επάρκεια, όπου απαιτείται.
- Στον Ενιαίο Πίνακα Διορισμών (άρθρο 6, παρ. 2
του Ν. 3255/2004) για την κάλυψη του ποσοστού 40% των κενών οργανικών θέσεων.
2. Στους πίνακες διοριστέων του ΑΣΕΠ 2006 για την κάλυψη του ποσοστού 60% των κενών οργανικών θέσεων.
Οι υποψήφιοι οφείλουν να τηρήσουν τις προθεσμίες κατάθεσης αιτήσεων προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία διορισμών εγκαίρως.
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Χανίων ανακοίνωσε χθες ότι «το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τη λειτουργία των σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και την κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων, που έχουν ορισθεί για το σχολικό έτος 2008-2009, προγραμματίζει να προβεί σε διορισμό μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού των κλάδων ΠΕ70-Δασκάλων και ΠΕ60-Νηπιαγωγών από υποψηφίους, που συμπλήρωσαν πραγματική προϋπηρεσία προσωρινού αναπληρωτή ή ωρομισθίου εκπαιδευτικού τουλάχιστον 30 μηνών μέχρι 30-6-2008, από υποψηφίους που συμπλήρωσαν πραγματική προϋπηρεσία προσωρινού αναπληρωτή ή ωρομισθίου εκπαιδευτικού 24 μηνών και έχουν λάβει τη βαθμολογική βάση σε οποιονδήποτε
διαγωνισμό του ΑΣΕΠ και από υποψηφίους, που είναι εγγεγραμμένοι στους ενιαίους πίνακες αναπληρωτών
του άρθρου 6 παρ.2β του Ν.3255/2004, σε ποσοστό 40% των κενών οργανικών θέσεων καθώς επίσης και από
τους εγγεγραμμένους στους πίνακες διοριστέων του ΑΣΕΠ 2006 του άρθρου 1 παρ.7 του Ν.2834/2000 (ΦΕΚ
160/7-7-2000 τ.Α΄) σε ποσοστό 60%. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται: από 28-7-2008 μέχρι 31-7-2008.
Η προθεσμία είναι αποκλειστική και ουδεμία παράταση θα δοθεί. Για περισσότερες πληροφορίες στο Γραφείο της Διεύθυνσης Α/βάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Χανίων τηλ.: 2821028078 (Δωδεκανήσου 8Β - Χανιά) ή στον ηλεκτρονικό ιστοχώρο http://dipe.chan.sch.gr».