Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2008 | 25/07/2008 11:07

25/07/08,Ιερά θησαυρίσματα της πίστεως

Ιερά θησαυρίσματα της πίστεως (τεμάχιο του Τιμίου Ξύλου, τμήμα του άρραφου χιτώνα του
Πάθους του Κυρίου και τεμάχιο λίθου από τον τάφο του Χριστού) καθώς και Αγιορείτες Πατέρες
θα βρεθούν στον ευρύτερο χώρο του Νοσοκομείου Χανίων το Σάββατο 2 Αυγούστου. Η άφιξή τους
στον αερολιμένα Χανίων θα γίνει στη 1 μ.μ. και στη συνέχεια θα μεταφερθούν στο νοσοκομείο (α-
ριστερά στην κεντρική είσοδο) όπου μπορούν να προσέλθουν όσοι πιστοί θέλουν να τα προσκυνή-
σουν.