Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2008 | 05/11/2008 11:11

5/11/08, Ανακοίνωση της ΤΕΔΚ

Ανακοίνωση εξέδωσε χθες η ΤΕΔΚ Ν. Χανίων, με την οποία «υπενθυμίζει ότι σύμφωνα με την 52749/28-9-2006
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών κ. Προκόπη Παυλόπουλου, (ΦΕΚ 1488 Τεύχος Δεύτερο, 6-10-2006) «Κα-
θορισμός Σειράς Προβαδίσματος των, κατά τις επίσημες εορτές και τελετές, προσκαλουμένων από τις Δημόσιες
Αρχές, Οργανισμούς και Ιδρύματα», στις τοπικές εορτές το προβάδισμα έχει ο δήμαρχος της πόλης. Αναλυτικά: Στις έδρες των Δήμων η σειρά είναι: Δήμαρχος, βουλευτές, νομάρχης, πρόεδρος και εισαγγελέας Πρωτοδικών, πρόεδρος Πρωτοδικών Διοικητικών Δικαστηρίων, ανώτερος διοικητής Φρουράς (ανώτερος αξιωματικός), πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου, ειρηνοδίκης, Δημοτικό Συμβούλιο, πρώην βουλευτές, πρόεδροι Δ.Σ. ΝΠΔΔ, πρόεδροι Λιμενικών Ταμείων, προϊστάμενοι Δημοσίων Υπηρεσιών, προϊστάμενοι Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου – Οργανισμών – Τραπεζών, αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας, του Λιμενικού και του Πυροσβεστικού Σώματος εν ενεργεία, κατά ιεραρχική τάξη.Στις έδρες των κοινοτήτων: Πρόεδρος Κοινότητας, βουλευτές, ειρηνοδίκης, νομάρχης, ανώτερος διοικητής Φρουράς (ανώτερος ή κατώτερος αξιωματικός), Κοινοτικό Συμβούλιο, πρώην βουλευτές, προϊστάμενοι Δημοσίων Υπηρεσιών, πρόεδροι Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και Οργανισμών, αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας, του Λιμενικού και Πυροσβεστικού Σώματος εν ενεργεία, κατά ιε-
ραρχική τάξη…Για περισσότερες λεπτομέρειες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν στην προαναφερθείσα υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1488 Τεύχος Δεύτερο, 6-10-2006) σελίδες 19957 έως 19959», καταλήγει η ΤΕΔΚ.