Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2008 | 19/11/2008 10:11

19/11/08, Αναπλήρωση Δημάρχου και Αντιδημάρχων Χανίων

 Χανιά:   18-11-2008            

 Α.Π:     50741                 

 Aριθμ.  Αποφ.: 572

 Α Π Ο Φ Α Σ Η

 Ο

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

    ΄Εχοντας υπόψη:

 

1.   Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 << Κώδικας  Δήμων και Κοινοτήτων>> όπως ισχύει

      σήμερα και ιδίως τα άρθρα 86,87,89.

2.   Το γεγονός ότι ο Δήμαρχος Χανίων θα απουσιάσει από τις 22/11/2008 έως 30/11/2008

3.   Την υπ΄αριθμ. 670/2007 Απόφαση σχετικά με ορισμό Αντιδημάρχων και Μεταβίβαση  

      Αρμοδιοτήτων σύμφωνα με την οποία  ο Αντιδήμαρχος Χανίων κ.Μιχαήλ Ντάλλας αντικαθιστά                   τον Δήμαρχο Χανίων κατά την διάρκεια κωλύματος ή απουσίας του

4.   Το γεγονός ότι και ο Αντιδήμαρχος Χανίων κ.Μιχαήλ Ντάλλας  θα απουσιάσει από τις  

       26/11/2008 έως 29/11/2008.

5.  Το γεγονός ότι και ο Αντιδήμαρχος Χανίων κ.Αριστείδης  Παπαδογιάννης   θα απουσιάσει   

       από   23/11/2008    έως  28/11/2008

 

             Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

              Ορίζουμε  τον κ. Ευάγγελο Σαματά Αντιδήμαρχο Χανίων να εκτελεί  χρέη Δημάρχου από την αναχώρηση του Αντιδημάρχου Χανίων κ. Μιχαήλ Ντάλλα στις 26/11/2008 μέχρι την επιστροφή του Αντιδημάρχου Χανίων κ. Αριστείδη Παπαδογιάννη  στις 28-11-2008 και τον κ. Αριστείδη Παπαδογιάννη  Αντιδήμαρχο Χανίων να εκτελεί χρέη Δημάρχου από 28-11-2008 μέχρι την επιστροφή του κ. Μιχαήλ Ντάλλα  Αντιδημάρχου Χανίων στις 29-11-2008.

                          Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΧΑΝΙΩΝ

                          ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΙΡΒΙΔΑΚΗΣ