Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2008 | 24/09/2008 10:09

23/9/08, Αναπλήρωση Δημάρχου και Αντιδημάρχων

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

΄Εχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 << Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων>> όπως ισχύει

σήμερα και ιδίως τα άρθρα 86,87,89.

2. Το γεγονός ότι ο Δήμαρχος Χανίων θα απουσιάσει από τις 25/9/2008 έως 29/9/2008

3. Την υπ΄αριθμ. 670/2007 Απόφαση σχετικά με ορισμό Αντιδημάρχων και Μεταβίβαση

Αρμοδιοτήτων σύμφωνα με την οποία ο Αντιδήμαρχος Χανίων κ.Μιχαήλ Ντάλλας αντικαθιστά τον Δήμαρχο Χανίων κατά την διάρκεια κωλύματος ή απουσίας του

4. Το γεγονός ότι και ο Αντιδήμαρχος Χανίων κ.Μιχαήλ Ντάλλας θα απουσιάσει από τις

25/9/2008 έως 29/9/2008.

5. Το γεγονός ότι και ο Αντιδήμαρχος Χανίων κ.Γεώργιος Βούρβαχης θα απουσιάσει στις

25/9/2008.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Ορίζουμε αναπληρωτή την Αντιδήμαρχο κα. Μυλωνάκη Χαρούλα από την αναχώρηση του Δημάρχου Χανίων και του Αντιδημάρχου Χανίων κ. Μιχαήλ Ντάλλα στις 25/9/08 και μέχρι την επιστροφή του Αντιδημάρχου Χανίων κ. Βούρβαχη Γεωργίου στις 26/9/08 και στη συνέχεια ορίζεται αναπληρωτής ο Αντιδήμαρχος Χανίων κ. Βούρβαχης Γεώργιος από την επιστροφή του στις 26/9/08 μέχρι την επιστροφή του Δημάρχου ή Αντιδημάρχου κ. Ντάλλα Μιχαήλ στις 30/9/08

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ


ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΙΡΒΙΔΑΚΗΣ