Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2008 | 05/01/2009 02:01

29/01/09, Καλούνται οι θεσμοθετημένοι συλλογικοί φορείς της πόλης, στον απολογισμός Πεπραγμένων Δημοτικής Αρχής Δήμου Χανίων

Καλείστε,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006, τις διατάξεις του άρθρου 217 του Ν. 3463/2006 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις της παραγράφου 14 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 3443/2006, σε ειδική δημόσια συνεδρίαση, στο  Δημαρχιακό   κατάστημα  την  29η Ιανουαρίου 2009  ημέρα Πέμπτη και ώρα 8.00 μ.μ.  Στη συνεδρίαση καλούνται επίσης, σύμφωνα με την παραπάνω νομοθεσία, μόνο οι θεσμοθετημένοι συλλογικοί φορείς της πόλης, όπως επιστημονικοί, εμπορικοί, συνδικαλιστικοί και κοινωνικοί, για την ευρύτερη δυνατή εκπροσώπηση των κατοίκων. Το μοναδικό  θέμα ημερήσιας διάταξης είναι:

  «ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ»