Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2008 | 04/11/2008 03:11

4/11/08, Ανακοίνωση Δήμου Χανίων για την ολοκλήρωση του κόμβου Κλαδισσού και σύνδεση με το δίκτυο της πόλεως Χανίων

Από τον Δήμου Χανίων γίνεται γνωστό ότι σε λίγες ημέρες θα γίνει η ολοκλήρωση του παραπάνω έργου , το οποίο θεωρούμε ότι είναι ένα από τα σημαντικότερα έργα που πραγματοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια .

Ο στόχος του έργου είναι η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής, με την βελτίωση τόσο της κίνησης των οχημάτων, με την ανακατασκευή νέων οδοστρωμάτων, όσο και η ασφαλής διέλευση των πεζών στα νέα πεζοδρόμια.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης 2000-2006 , μέτρο 2.2 «Υποδομές μεταφορών».

Ο αρχικός προϋπολογισμός του έργου ήταν 2.250.000 € το ποσό της σύμβασης είναι 1.552.345,88 € .

Η μελέτη πραγματοποιήθηκε από την Ε.Υ.Δ.Ε./Β.Ο.Α.Κ. και η σύνταξη των τευχών δημοπράτησης έγινε από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χανίων.

Τα έργο είναι διαδημοτικό, και για την εκτέλεση του συντάχθηκε η με αριθμό 26901/5-6-07 προγραμματική σύμβαση μεταξύ των Δήμων Χανίων, Νέας Κυδωνίας και Θερίσσου.

Φορέας υλοποίησης του έργου είναι ο Δήμος Χανίων και φορέας επίβλεψης η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χανίων.

 

Γεωγραφική θέση και έκταση του έργου:

 

Οι δρόμοι στους οποίους πραγματοποιούνται εργασίες είναι οι εξής: Κισσάμου, Ν.Καζαντζάκη, Σαριδαντώνη, Περιβολίων και Αν. Γογονή.

 

Σύντομη περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

 

Χωματουργικές εργασίες, εργασίες οδοστρωσίας, ασφαλτικών, τεχνικών έργων, αποχέτευσης ομβρίων, σήμανσης, ασφάλισης, ηλεκτροφωτισμού και θα γίνει ανακατασκευή των φωτεινών σηματοδοτών στην συμβολή Κισσάμου - Α. Γογονή, Νίκου Καζαντζάκη ενώ νέος κόμβος με σηματοδότες θα δημιουργηθεί στην συμβολή των οδών Αν.Γογονή και Περιβολίων.

 

Χαρακτηριστικά ανά δρόμο.

α/α

οδος

μηκος

(μέτρα)

πλατοσ

(Μέτρα)

εργασίες

1

Κισσάμου

300

325

 

16

24

Ανακατασκευή πεζοδρομίων, ανακατασκευή του οδοστρώματος, κατασκευή διαχωριστικής νησίδας, ηλεκτροφωτισμός .

2

Ν.Καζαντζάκη

180

100

16

28

Κατασκευή πεζοδρομίων, ανακατασκευή του οδοστρώματος, κατασκευή διαχωριστικής νησίδας, ηλεκτροφωτισμός

3

Α.Γογονή

370

95

20

14

Ανακατασκευή πεζοδρομίων, ανακατασκευή του οδοστρώματος σε τμήμα, κατασκευή πεζοδρομίων, κατασκευή οδοστρώματος σε τμήμα, κατασκευή διαχωριστικής νησίδας, ηλεκτροφωτισμός

4

Σαριδαντώνη

285

10

Κατασκευή πεζοδρομίων, ανακατασκευή του οδοστρώματος

5

Θερίσσου

160

10

Κατασκευή πεζοδρομίων, ανακατασκευή του οδοστρώματος

6

Φυντίκη

230

10

Κατασκευή πεζοδρομίων, ανακατασκευή του οδοστρώματος

 

Πορεία Έργου :

 

Η μέχρι σήμερα πορεία του έργου είναι ομαλή, έχει πραγματοποιηθεί το 85% του φυσικού αντικειμένου .

Οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν τις επόμενες ημέρες, είναι οι εργασίες ασφαλτόστρωσης στην οδό Κισσάμου από την γέφυρα του ποταμού Κλαδισσού και προς τη θέση Παρηγοριά, η διαμόρφωση του κόμβου στη συμβολή των οδών Αναγ. Γογονή και Περιβολίων , η ανακατασκευή της οδού Περιβολίων, η φύτευση , οι εργασίες διαγράμμισης και οι εργασίες ηλεκτροφωτισμού και σήμανσης.