Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2008

18/11/08, Δήλωση Δημάρχου Χανίων για το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο

18.11.2008 | Ώρα δημοσίευσης: 12:11

 Ο Δήμαρχος Χανίων κ. Κυριάκος Βιρβιδάκης έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Με κατάπληξη αντιμετωπίζουμε την μέχρι στιγμής άρνηση της Δ/νσης Τ.Α. και Δ/σης Ν. Χανίων για τη χρηματοδότηση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χανίων με χρήματα από τη ΣΑΤΑ για την αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από δυσμενείς καιρικές συνθήκες στο Ενετικό Λιμάνι το τελευταίο διάστημα.

 Η νομοθεσία είναι σαφής και προβλέπει, στο άρθρο 244 του ν. 3463/2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων) ότι τα Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία «λειτουργούν σύμφωνα με τις ρυθμίσεις των άρθρων 239 επόμενα και τις ειδικότερες προβλέψεις του παρόντος». Επίσης το άρθρο 240 του ίδιου Νόμου (που αναφέρεται στην διοίκηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου) στην παράγραφο 2 προβλέπει ότι «Οι διατάξεις των άρθρων 227 παράγραφος 5, 234, 235 και των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 236 εφαρμόζονται και στα νομικά πρόσωπα αυτά». Τέλος το άρθρο 235 (που αναφέρεται στους πόρους) προβλέπει «Πόροι των ιδρυμάτων είναι ιδίως: α) η ετήσια τακτική ή τυχόν έκτακτη επιχορήγηση του Δήμου ή της Κοινότητας,, ...»

Από το συνδυασμό των παραπάνω διατάξεων προβλέπεται χρηματοδότηση των Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων από τους οικείους Δήμους, χωρίς να υπάρχει περιορισμός.

Θέλω να πιστεύω ότι θα πρυτανεύσει η λογική και ο Δήμος Χανίων και το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χανίων θα μπορέσουν να αξιοποιήσουν το ποσό της επιχορήγησης του Υπουργείου Εσωτερικών προς όφελος της κοινωνίας και των πολιτών των Χανίων».