Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2008 | 27/10/2008 01:10

27/10/2008,Θέματα Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Χανίων την Δευτέρα 3 Νοεμβρίου

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

 ΔΕΥΤΕΡΑ 3 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2008

 

1.      Έγκριση αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 5 παραγρ. 3 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.

2.      Ανακοινώσεις και ερωτήσεις Δημοτικών Συμβούλων, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 9 του κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου

3.      Αναμορφώσεις προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2008

4.      Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό

5.      Παραχώρηση της χρήσης τμήματος του Β.Κ. 183 δημοσίου ακινήτου, αρμοδιότητας της Κτηματικής Εταιρείας του Δημοσίου

6.      Ανάκληση της υπ''αριθμ. 626/08 απόφασης του Δ.Σ. - έγκριση παραχώρησης κατά χρήση δημοτικού ακινήτου στην ΙΛΑΕΚ

7.      Τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Χανίων και Δήμου Νέας Κυδωνιάς, ως προς το άρθρο 7

8.      Έγκριση άδειας για αναδημοσίευση παλαιών χαρτών από τη συλλογή της Δημοτικής Βιβλιοθήκης, σε έκδοση της ΔΗΠΕΧ

9.      Έγκριση άδειας για αναδημοσίευση παλαιών φωτογραφιών από τη συλλογή της Δημοτικής Βιβλιοθήκης, σε έκδοση της ΔΗΠΕΧ

10.Επίσκεψη αντιπροσωπείας του Δήμου Καρπάθου στα Χανιά, στα πλαίσια της διαδικασίας αδελφοποίησης των δυο Δήμων

11.Ψήφισμα συμπαράστασης στο Δήμο Βουκολιών, για τη δημιουργία πάρκου και μικρής πετρόκτιστης εκκλησίας στη μνήμη του Χρήστου Πολέντα

12.Έγκριση επιχορήγησης Ιερού Καθεδρικού Ναού των Εισοδίων της Θεοτόκου Χανίων

13.Έγκριση επιχορήγησης Τοπικού Συμβουλίου Νέων

14.Αντικατάσταση μέλους του Συμβουλίου Πρόληψης Παραβατικότητας

15.Εκπλήρωση εναλλακτικής υπηρεσίας σε αντιρρησίες συνείδησης, σε υπηρεσίες φορέων του Δήμου Χανίων

16.Συμμετοχή του Δήμου Χανίων στο πρόγραμμα «περισυλλογής, σήμανσης, καταγραφής, στείρωσης, εμβολιασμού, αποθεραπείας, υιοθεσίας ή επανένταξης των Αδέσποτων σκύλων    »

17.Συμμετοχή υπαλλήλου του Δήμου σε σεμινάριο του ΠΙΝΕΠ (Παπαδομανωλάκη Σταυρούλα)

18.Συμμετοχή υπαλλήλου του Δήμου σε σεμινάριο του ΠΙΝΕΠ (Κουνδουράκη Ελευθερία)

19.Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Έργων έτους 2008

20.Πρόταση για τροποποίηση Αναπτυξιακού Προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ»

21.Τροποποίηση Σύμβασης παροχής υπηρεσιών συγκοινωνιακού έργου, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ»

22.Παράταση μίσθωσης Γραφείου Προγραμματικής Σύμβασης Παλιάς Πόλης Χανίων

23.Έγκριση μελέτης του έργου «Λιπάσματα - βελτιωτικά υλικά» - τρόπος εκτέλεσης του και τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας υλικών

24.Έγκριση μελέτης του έργου «Συντήρηση κήπων, πάρκων και παιδικών χαρών» - τρόπος εκτέλεσης του και τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας υλικών

25.Έγκριση μελέτης του έργου «Τοποθέτηση και φύτευση σπόρων - γκαζόν και φυτικό υλικό» - τρόπος εκτέλεσης του και τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας υλικών

26.Έγκριση μελέτης του έργου «Φύτευση δενδρυλλίων - συντήρηση δενδροστοιχιών» - τρόπος εκτέλεσης του και τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας υλικών

27.Έγκριση μελέτης του έργου «Επαναφύτευση διαχωριστικών νησίδων» - τρόπος εκτέλεσης του και τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας υλικών

28.Έγκριση μελέτης του έργου «Συντήρηση και επισκευή κτιρίου (γραφείου και αποθηκευτικού χώρου)» στο Δημοτικό Κήπο

29.Έγκριση Τελικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Κατεδάφιση ρυμοτομούμενου κτιρίου στην Λεωφόρο Καραμανλή και οδό Ελύρου»

30.Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Επισκευή - συντήρηση σχολικών κτιρίων - Α'' φάση - χρήση 2007»

31.Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Επισκευή - συντήρηση σχολικών κτιρίων - Β'' φάση - χρήση 2007»

32.Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου Αγίας Μαγδαληνής»

33.Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου στην επιτροπή παραλαβής του έργου «Κατεδάφιση ρυμοτομούμενου κτιρίου στην Λεωφόρο Καραμανλή και οδό Ελύρου»

34.Κατάργηση θέσης περιπτέρου

35.Ψήφιση πίστωσης - επιστροφή χρηματικής εγγύησης (Μανούσακα Μαρία)

36.Ψήφιση πίστωσης - επιστροφή χρηματικής εγγύησης (Μπαδιεριτάκη Μαρία)

37.Ψήφιση πίστωσης - επιστροφή χρηματικής εγγύησης (Χομπιτάκης Κων/νος)

38.Έγκριση υπ''αριθμ. 5 Πρακτικού αρ.αποφ. 1/08 της Επιτροπής Ονοματοθεσίας του Δήμου

39.Συμμετοχή υπαλλήλου και Αντιδημάρχων στη συνάντηση του Δικτύου Πόλεων στη Φλωρεντία

40.Έγκριση δαπάνης μετακίνησης κ. Δημάρχου

41.Μετακινήσεις κ. Δημάρχου

42.Ανάθεση εργασίας πραγματοποίησης εκδήλωσης (Ευρωπαϊκή Ημέρα Μετακίνησης)

43.Αποχώρηση συμμισθωτή από τη μισθωτική σχέση του Νο 47 καταστήματος Κ.Δ.Α. (Ελευθερίου Τσουρουνάκη)

44.Αποδοχή ενστάσεων, κήρυξη  επαναπροκήρυξης διαγωνισμού «Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας» ως άγονου και απ''ευθείας ανάθεση της προμήθειας

45.Κήρυξη  επαναπροκήρυξης διαγωνισμού «Προμήθεια καυσίμων» ως άγονου και απ''ευθείας ανάθεση της προμήθειας

46.Έγκριση 9ου Πρακτικού Επιτροπής Κυκλοφοριακών Θεμάτων

47.Ψήφισμα διαπαραταξιακής επιτροπής