Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2008 | 02/10/2008 11:10

2/10/2008, Έκτακτη Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Χανίων την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου

 

1) Επειδή ακυρώθηκε η υπ''αριθμ. 567/08 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής, που αφορά την ετήσια ανανέωση των ασφαλιστικών συμβολαίων των δημοτικών οχημάτων, διότι σύμφωνα με την υπ''αριθμ. πρωτ. 9426/24-9-08 απόφαση του Γ.Γ. Περιφέρειας Κρήτης, ελήφθη αναρμοδίως αφού αποτελεί αρμοδιότητα του Δημοτικού Συμβουλίου, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα χωρίς ασφάλεια.

2) Επειδή ακυρώθηκε η υπ''αριθμ. 540/08 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής, που αφορά δαπάνη φιλοξενίας του κ. Ι. Πανούση, διότι σύμφωνα με την υπ''αριθμ. πρωτ. 8966/3-9-08 απόφαση του Γ.Γ. Περιφέρειας Κρήτης, ελήφθη αναρμοδίως, αφού αποτελεί αρμοδιότητα του Δημοτικού Συμβουλίου.

3) Επειδή με την υπ''αριθμ. 570/08 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής εγκρίθηκαν οι δαπάνες φιλοξενίας της 20μελούς αντιπροσωπείας του Δήμου Αξιούπολης και σύμφωνα με το σκεπτικό του Γ.Γ. της Περιφέρειας Κρήτης, αυτό αποτελεί αρμοδιότητα του Δημοτικού Συμβουλίου.

4) Επειδή την Κυριακή 5 Οκτωβρίου θα φιλοξενηθεί στα Χανιά αντιπροσωπεία του Δήμου Πάφου και η δαπάνη φιλοξενίας τους πρέπει να έχει εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο.

5) Επειδή η πρακτική άσκηση της φοιτήτριας Καλογεράκη Μανωλίας πρέπει να ξεκινήσει το συντομότερο δυνατόν και εντός Οκτωβρίου, για να μη χάσει το εξάμηνο της.

Για όλους τους παραπάνω λόγους, παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 παρ. 4 του Ν. 3463/2006 να προσέλθετε σε έκτακτη και κατεπείγουσα συνεδρίαση στο Δημαρχιακό κατάστημα την 3η Οκτωβρίου ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

1) Ανανέωση ασφαλιστικών συμβολαίων δημοτικών οχημάτων

2) Αναθέσεις εργασιών πραγματοποίησης εκδήλωσης (φιλοξενία Ι. Πανούση)

3) Αναθέσεις εργασιών πραγματοποίησης εκδήλωσης για την αδελφοποίηση με το Δήμο Αξιούπολης

4) Αναθέσεις εργασιών για την φιλοξενία αντιπροσωπείας Δήμου Πάφου

5) Πρακτική άσκηση σπουδάστριας (Καλογεράκη Μανωλία)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΥΡΙΓΙΑΝΝΑΚΗΣ