Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2008

04/12/08, Θέματα ημερήσιας διάταξης Δημοτικού Συμβουλίου της Τρίτης 9 Δεκεμβρίου 2008

04.12.2008 | Ώρα δημοσίευσης: 02:12

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

ΤΡΙΤΗ 9 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008

 

1)     Έγκριση αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 5 παραγρ. 3 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου

2)     Ανακοινώσεις και ερωτήσεις Δημοτικών Συμβούλων, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 9 του κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου

3)     Αναμορφώσεις προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2008

4)     Αποδοχή ποσού - αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2008

5)     Έγκριση διοργάνωσης εκδήλωσης του Φιλολογικού Συλλόγου «Χρυσόστομος» υπό την αιγίδα του Δήμου Χανίων

6)     Ανάθεση ισολογισμού σε ορκωτό λογιστή έτους 2008

7)     Ανανέωση ασφαλιστικών συμβολαίων οχημάτων της Διοικητικής Υπηρεσίας του Δήμου Χανίων

8)     Έγκριση συμμετοχής στο πρόγραμμα «Γαλάζιες σημαίες 2009»

9)     Διόρθωση προκήρυξης καλλιτεχνικού διαγωνισμού για την προτομή του Ελ. Βενιζέλου

10) Έγκριση θέσεων στάσιμου και υπαίθριου εμπορίου

11) Έγκριση επιχορήγησης του συλλόγου εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση Νομού Χανίων

12) Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Έργων έτους 2008

13) Έγκριση μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου «Διαμόρφωση κοινόχρηστου χώρου για την τοποθέτηση αγάλματος Μικρασιατών»

14) Συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Οδοποιία Δήμου Χανίων»

15) Έγκριση 2ου Τελικού Α.Π. (τακτοποιητικού) του έργου «Ανάπλαση και βελτίωση οδών της νότιας περιοχής Παχιανών»

16) Έγκριση 3ου Α.Π. του έργου «Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου Αγ. Μαγδαληνής»

17) Έγκριση 1ου Α.Π. του έργου «Ανάπλαση επέκτασης οδού Σήφακα και οδών πέριξ εργατικής πολυκατοικίας»

18) Έγκριση 1ου Α.Π. του έργου «Αντικατάσταση πλακόστρωσης πλατείας Σπλάντζιας»

19) Έγκριση 1ου Α.Π. του έργου «Διαμόρφωση οδού Μίνωος και Ανατολικού Αναχώματος Ενετικού Τείχους - Ανάδειξη περιοχής πύλης Sabbionara»

20) Έγκριση 1ου Α.Π. του έργου «Διαμόρφωση οδών Δασκαλογιάννη και Αρχολέων»

21) Αίτηση για διόρθωση γεωμετρικών στοιχείων ακινήτου του κ. Διγενάκη

22) Μεταφορά στύλων στην οδό Περιβολίων

23) Πορίσματα Επιτροπής Σχεδίου Πόλεως

24) Έγκριση 10ου Πρακτικού Επιτροπής Κυκλοφοριακών Θεμάτων

25) Τροποποίηση ωραρίου φύλαξης σχολικών κτιρίων

26) Τροποποίηση της υπ''αριθμ. 680/08 απόφασης της Δημαρχιακής Επιτροπής (καθορισμός τελών σφαγής)

27) Μετακινήσεις κ. Δημάρχου

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ    

 

 

           ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΥΡΙΓΙΑΝΝΑΚΗΣ