Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2008 | 08/10/2008 12:10

08/10/2008, Έγκριση τροποποίησης του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως στα Ο.Τ. 1037,1038,1040 & 1041

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 17-07-1923 αρ. 3 παρ. 1 «περί σχεδίων πόλεων», Φ.Ε.Κ. 227/16-08-1923, ότι το Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων με την υπ'' αρ. 531/2008 απόφαση του εγκρίνει τροποποίηση του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως στα Ο.Τ. 1037,1038,1040 & 1041, με κατάργηση του κοινόχρηστου πεζόδρομου, τη μετατόπιση του δρόμου και τη δημιουργία νέου χώρου στάθμευσης, όπως φαίνεται στο από Μάϊο του 2008 συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα του μηχανικού Βαρβαντάκη Παύλου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν στο Δήμο Χανίων τις τυχόν ενστάσεις, μέσα σε προθεσμία 15 ημερών από την τελευταία δημοσίευση.

Ο Αρμόδιος Αντιδήμαρχος

Αριστείδης Παπαδογιάννης