Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2008 | 24/07/2008 10:07

24/07/08 Προμήθεια διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Δημόσιο ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας για τις ανάγκες του προσωπικού του Δήμου Χανίων προϋπολογισμού 56.001,60€ πλέον ΦΠΑ 19% 10.640,30€ σύνολο 66.641,90€
Η Προμήθεια αφορά :
Α) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΕΡΙΩΝ προϋπολογισμού 11.028,80€ πλέον ΦΠΑ 19% 2.095,47€ Σύνολο 13.124,27€
Β) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΕΦΑΛΗΣ – ΟΦΘΑΛΜΩΝ προϋπολογισμού 6.175,50€ πλέον ΦΠΑ 19% 1.173,34€ Σύνολο 7.348,84€
Γ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΠΝΟΗΣ: ΜΑΣΚΕΣ προϋπολογισμού 16.510,30€ πλέον ΦΠΑ 19% 3.136,96€ Σύνολο 19.647,26€
Δ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ –ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ-ΛΟΙΠΑ προϋπολογισμού 17.563,00€ πλέον ΦΠΑ 19% 3.336,97€ Σύνολο 20.899,97€
Ε) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5 ΑΛΛΑ ΓΕΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ προϋπολογισμού 4.724,00€ πλέον ΦΠΑ 19% 897,56€ Σύνολο 5.621,56€
Δεν είναι απαραίτητο οι ενδιαφερόμενοι να συμμετέχουν σε όλες τις κατηγορίες του διαγωνισμού είναι όμως υποχρεωτικό να συμμετέχουν σε όλα τα είδη της κάθε κατηγορίας.
Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 19 Aυγούστου 2008 ημέρα Τρίτη και από ώρα 11.00 έως 11.30 (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών),μετά την οποία καμία προσφορά δεν γίνεται δεκτή, στα Γραφεία του Δήμου Χανίων (Οδός Κυδωνίας 29 ), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής διαγωνισμού.
Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό 5% του προϋπολογισμού της κατηγορίας που συμμετέχουν.
Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται όλοι οι αναγνωρισμένοι προμηθευτές (βιοτέχνες ή καταστηματάρχες) των ειδών αυτών.
Περισσότερες πληροφορίες καθώς και η διακήρυξη στο τηλέφωνο (28210)92000,εσωτ.166,Γραφείο Διαχείρισης ή από το website του Δήμου Χανίων www.chania.gr
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΝΤΑΛΛΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

Αρχεία

  1. Αναλυτικά η Διακήρυξη
  2. Ενδεικτικός Προυπολογισμός Ειδών Ατομικής Προστασίας
  3. Τεχνική Περιγραφή Ειδών Ατομικής Προστασίας