Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2008

14/10/08, Εργασίες συντήρησης στις κτηριακές εγκαταστάσεις της Διεύθυνσης Μεταφορών

14.10.2008 | Ώρα δημοσίευσης: 10:10

Από την Διεύθυνση Μεταφορών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Χανίων γίνεται γνωστό ότι κατά το μήνα Νοέμβριο θα πραγματοποιηθούν εργασίες συντήρησης και διαμόρφωσης του χώρου στις κτηριακές εγκαταστάσεις της Υπηρεσίας.
Παράλληλα ζητείται η κατανόηση του κοινού για ενδεχόμενες καθυστερήσεις στην έκδοση αδειών οδήγησης και κυκλοφορίας, καθώς κατά το διάστημα αυτό το ON LINE σύστημα θα λειτουργεί με μειωμένο προσωπικό