Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2008 | 14/10/2008 10:10

14/10/08, Εργασίες συντήρησης στις κτηριακές εγκαταστάσεις της Διεύθυνσης Μεταφορών

Από την Διεύθυνση Μεταφορών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Χανίων γίνεται γνωστό ότι κατά το μήνα Νοέμβριο θα πραγματοποιηθούν εργασίες συντήρησης και διαμόρφωσης του χώρου στις κτηριακές εγκαταστάσεις της Υπηρεσίας.
Παράλληλα ζητείται η κατανόηση του κοινού για ενδεχόμενες καθυστερήσεις στην έκδοση αδειών οδήγησης και κυκλοφορίας, καθώς κατά το διάστημα αυτό το ON LINE σύστημα θα λειτουργεί με μειωμένο προσωπικό