Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2008 | 25/09/2008 12:09

23/9/2008 , Η εξέλιξη Προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ» στο Δήμο Χανίων

 

Από τον Δήμο Χανίων σχετικά με την εξέλιξη του Αναπτυξιακού Προγράμματος Τοπικής Αυτοδιοίκησης «ΘΗΣΕΑΣ» ανακοινώνονται τα εξής:

 Επειδή από την μέχρι τώρα πορεία του προγράμματος, προκύπτει συνολικό ποσό  1.465.140,05 €., το οποίο δεν έχει απορροφηθεί και το οποίο αναλύεται ως εξής:

     1. 64.038,13 € υπόλοιπο από την  αποζημίωση επικειμένων για την διάνοιξη των κοινοχρήστων χώρων  (σχολείο) στην περιοχή Παχιανά ΙΙ

    2. 230.000 €  από απαλλοτριώσεις για διανοίξεις οδών στην περιοχή Νέας Χώρας – Παχιανών

    3. 276.762,92 €. από απαλλοτριώσεις σε διάφορες περιοχές του Δήμου, Φάση Ι

    4. 894.339,00 €. από απαλλοτριώσεις σε διάφορες περιοχές του Δήμου,  Φάση ΙΙ

 Και  επειδή για τα έργα των απαλλοτριώσεων υπάρχει  πρόβλημα λόγω της αδυναμίας πληρωμής μέσω του προγράμματος των οφειλών τρίτων, σύμφωνα με τις αποφάσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, το Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων με την 504/2008 απόφασή του τροποποίησε προηγούμενη απόφαση και έχει ήδη αποστείλει στην Τεχνική Υπηρεσία του Νομού για το πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ» την παρακάτω πρόταση:


1. Διαμόρφωση παιδικών χαρών και πάρκων στο Ο.Τ. 1135Α (οδός Μιχελογιάννη), στο Ο.Τ. 791 (οδός Ψηλορείτη) και στην οδό Ασκληπιού περιοχής Κουμπελή», προϋπολογισμού 815.000 €.

      2. «Διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων στα Ο.Τ. 647 – 647Α – 648 στην περιοχή Παχιανά ΙΙ», προϋπολογισμού 650.000 €.

 
Σε ό,τι αφορά τις διαμορφώσεις παιδικών χαρών και πάρκων, στις οδούς Μιχελογιάννη, Ψηλορείτη, και Ασκληπιού, ο Δήμος έχει ήδη εγκεκριμένες μελέτες.

Σε ό,τι  αφορά την  διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων στα Ο.Τ. 647 – 647Α – 648 στην περιοχή Παχιανά ΙΙ, όπου προβλέπεται  η δημιουργία πλατείας, πάρκου και έργων υποδομών, η μελέτη εκπονείται ήδη από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.