Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2008 | 19/12/2008 10:12

19/12/2008, Κατάθεση από στρατεύσιμους των δελτίων απογραφής

 

Οι στρατεύσιμοι της κλάσης 2012 (δηλαδή όσοι  γεννήθηκαν το έτος 1991) που διαμένουν στον Νομό Χανίων, υποχρεούνται σύμφωνα με τον Ν. 3421/2005 να παρουσιαστούν στο Στρατολογικό Γραφείο Χανίων ή να προσέλθουν στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών για να συμπληρώσουν και να καταθέσουν Δελτίο Απογραφής από 2 Ιανουαρίου 2009 μέχρι 27

Φεβρουαρίου 2009, όπως ανακοίνωσε το Στρατολογικό Γραφείο Χανίων. «Για να πληροφορηθούν την ακριβή ημερομηνία παρουσίασής τους πρέπει να έλθουν σε επαφή με το Στρατολογικό Γραφείο, τον Δήμο, το Αστυνομικό Τμήμα, το Λύκειο, το ΙΕΚ ή το Πολυτεχνείο και

ΤΕΙ Κρήτης όπου υπάρχει αναλυτικό πρόγραμμα. Κατά την παρουσίασή τους να φέρουν μαζί τους φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας και πιστοποιητικό εγγραφής τους στα Μητρώα Αρρένων του Δήμου ή φωτοαντίγραφο του διαβατηρίου τους εφόσον στερούνται ταυτότητας. Όσοι δεν καταθέσουν Δελτίο Απογραφής ή το καταθέσουν εκπρόθεσμα ή αναγράψουν σε αυτό ανακριβή στοιχεία ή αρνηθούν να συμπληρώσουν όλα τα στοιχεία που απαιτούνται, θα υπέχουν την προβλεπόμενη από τον Ν.3421/2005 πρόσθετη στρατιωτική υπηρεσία», καταλήγει η ανακοίνωση.