Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2008 | 07/01/2009 12:01

07/07/2009, Τροποποίηση Σχεδίου Πόλεως στη θέση Κουμπελή του Δήμου Χανίων

Ανακοινώνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 17-07-1923 αρ. 3 παρ. 1 «περί σχεδίων πόλεων», Φ.Ε.Κ. 227/16-08-1923, ότι το Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων με την υπ'' αρ. 872/2008 απόφαση του αποδέχεται το αίτημα  της Β/θμιας Εκπαίδευσης Χανίων για τροποποίηση Σχεδίου Πόλεως στη θέση «Κουμπελή» του Δήμου Χανίων, η οποία αφορά τον καθορισμό του χώρου που προβλέπεται για Δημοτικό-Νηπιαγωγείο-Γυμνάσιο (σύμφωνα με το ΦΕΚ 219/Δ/10-03-92), σε χώρο προβλεπόμενο για Δημοτικό-Νηπιαγωγείο-Λύκειο, με την προυπόθεση  ότι τα σχολεία τα οποία θα ανεγερθούν θα έχουν ξεχωριστούς αύλειους χώρους.

 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις τυχόν ενστάσεις τους στο Δήμο Χανίων, μέσα σε προθεσμία 15 ημερών από την τελευταία δημοσίευση.