Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2008

24/10/08, Κατασκευή νηπιαγωγείων στις περιοχές Κουμπελή, 15ο Δημοτικό

24.10.2008 | Ώρα δημοσίευσης: 10:10

 

Ο Δήμος Χανίων,έχοντας υπόψη το μεγάλο πρόβλημα στέγασης των Νηπιαγωγείων,ζήτησε με τα αριθ.πρωτ. 13381/6-5-2005,36768/10-2005,45271/11-10-2005,45545/12-10-2005 έγγραφα του προς τον Ο.Σ.Κ. Α.Ε να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες για την κατασκευή Νηπιαγωγείων στις περιοχές Κουμπελή, ΣΟΔΥ Προφ.Ηλία,15ο Δημοτικό, όπου υπήρχαν διαθέσιμοι χώροι για την κατασκευή τους.

Ο Ο.Σ.Κ. Α.Ε. ενέκρινε την κατασκευή των Νηπιαγωγείων στο Κουμπελή και στον χώρο του 15ου Δημοτικού, ενώ απέρριψε τον χώρο στο ΣΟΔΥ Προφ. Ηλία (λόγω μεγάλων κλίσεων).

Το Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων με την υπαριθμ. 279/2007 απόφαση του ενέκρινε την προσωριή παραχώρηση στον Ο.Σ.Κ. Α.Ε. των χώρων που είχαν προταθεί για την κατασκευή των Νηπιαγωγείων στο Κουμπελή και στον χώρο του 15ου Δημοτικού.

Σήμερα ξεκίνησαν από τον Ο.Σ.Κ. Α.Ε. οι εργασίες κατασκευής διθέσιου προκατασκευασμένου Νηπιαγωγείου στην περιοχή Κουμπελή,και εντός δεκαημέρου ξεκινούν και οι εργασίες κατασκευής αντίστοιχου Νηπιαγωγείου στον χώρο του 15ου Δημοτικού.

Η ολοκλήρωση των Νηπιαγωγείων θα γίνει εντός τετραμήνου.