Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2008 | 07/11/2008 01:11

7/11/08, Αξιοποίηση των παλαιών εγκαταστάσεων του Γ.Ν. Χανίων

 

Από τον Δήμο Χανίων ανακοινώνεται ότι σε συνέχεια προηγουμένων επισκέψεων και μακράς αλληλογραφίας μεταξύ του Δήμου Χανίων και του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, αλλά και της σύνταξης ρυθμιστικής-προκαταρκτικής μελέτης αξιοποίησης των παλαιών εγκαταστάσεων του Γ.Ν. Χανίων, και αφού συμφωνήθηκε η μεθοδολογία που πρέπει να ακολουθηθεί και οι υποχρεώσεις που αναλαμβάνει κάθε φορέας για την σύνταξη των απαιτούμενων μελετών, ο Δήμος απευθύνθηκε στην Διαχειριστική Αρχή του ΠΕΠ Κρήτης, προκειμένου να διερευνηθεί η επιλεξιμότητα ένταξης της κατασκευής του έργου αποκατάστασης και επανάχρησης του παλαιού νοσοκομείου, στο ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Κρήτης.

          Έπειτα από την θετική απάντηση της διαχειριστικής αρχής, κατά την συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 3 Νοεμβρίου 2008, το Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων με την 749/2008 Απόφασή του, απεφάσισε να προτείνει στην Περιφερειακή Επιτροπή του Προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ» την τροποποίηση του προγράμματος με την ένταξη των μελετών:

α) «Γεωλογική έρευνα οικοπέδου Παλιού Νοσοκομείου Χανίων» προϋπολογισμού 7.500,00 € και

β) «Γεωτεχνική μελέτη, συμπλήρωση αποτύπωσης κτηρίων, έλεγχος στατικής επάρκειας και τεχνικοοικονομική μελέτη σκοπιμότητας στα κτήρια του Παλιού Νοσοκομείου Χανίων», προϋπολογισμού 505.600,00 €.

          Ο Δήμος θα προχωρήσει όλες τις απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου να εγκριθεί η παραπάνω τροποποίηση του προγράμματος και να συνταχθούν οι μελέτες, τόσο αυτές που ανέλαβε να προωθήσει ο Δήμος, όσο και αυτές που ανέλαβε να προωθήσει το Υπουργείο, προκειμένου να προχωρήσουμε στην εκτέλεση ενός έργου που θα αναβαθμίσει σημαντικά το επίπεδο των παρερχομένων κοινωνικών υπηρεσιών στην πόλη μας αλλά και στον νομό Χανίων γενικότερα.