Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2008 | 21/05/2008 01:05

20/05/2008, Ρύθμιση Οφειλών προς Δήμο Χανίων

Ημερομηνία: 20 Μαϊ 2008

Το Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων με την υπ΄ αριθμ. 226/18-4-2008 Απόφασή του και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.3649/2008 αποφάσισε ομόφωνα τη ρύθμιση σε είκοσι τέσσερις (24) μηνιαίες δόσεις, με ελάχιστο ποσό δόσης τα 150,00 ευρώ, βεβαιωμένων ή μη οφειλών που έχουν δημιουργηθεί μέχρι την 3-3-2008 από δημοτικά τέλη (τέλη παρεπιδημούντων 2% και 5%, τέλη διαφήμισης, τέλη κοινοχρήστων χώρων και πρόστιμα), φόρους, εισφορές (εισφορά σε χρήμα) και πρόστιμα Κ.Ο.Κ.
Ειδικά για οφειλές από τέλη κοινοχρήστων χώρων και πρόστιμα για αυθαίρετη κατάληψη το ποσό μειώνεται στο εβδομήντα τοις εκατό (70%) της αρχικής οφειλής.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για υπαγωγή στη ρύθμιση μέχρι και την 18 Ιουνίου 2008, καταβάλλοντας και το ποσό της Α΄ δόσης. Η καταβολή ολόκληρου του ποσού της οφειλής γίνεται με έκπτωση δέκα (10%).
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Χανίων.

Θέμα: Ανακοίνωση

Εκδότης: Δήμος Χανίων

Αρχεία

  1. gravoura1
  2. gravoura1
  3. gravoura1