Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2008 | 13/11/2008 02:11

13/11/08, Συνάντηση Δημάρχου Χανίων με Σύνδεσμο Νεφροπαθών

 

Ο Δήμαρχος Χανίων κ. Κυριάκος Βιρβιδάκης συναντήθηκε σήμερα το πρωί με αντιπροσωπεία του Σωματείου «Σύνδεσμος Νεφροπαθών υπό αιμοκάθαρση ή Μεταμόσχευση Ν. Χανίων - Η ΖΩΗ» και συζήτησαν τους τρόπους με τους οποίους ο Δήμος Χανίων αλλά και ο Δήμαρχος προσωπικά μπορούν να βοηθήσουν το Σωματείο.

Συζητήθηκαν κυρίως οι σκοποί του Σωματείου οι οποίοι είναι:

Α) Η συνεχής βελτίωση των συνθηκών νοσηλείας και της εν γένει περιθάλψεως των χρονίων νεφροπαθών, υποβαλλομένων ή μη εις αιμοκάθαρση ή υποβληθέντων σε μεταμόσχευση νεφρού

Β) Η εξασφάλιση ανεκτού βιοτικού επιπέδου τούτων

Γ) Η ηθική συμπαράσταση και υποστήριξη αυτών

Δ) Η ίδρυση και λειτουργία αθλητικού τμήματος με στόχο της συμμετοχή σε αγώνες νεφροπαθών, μεταμοσχευθέντων και ατόμων με ειδικές ανάγκες.

Ε) Η ενημέρωση του κοινού περί των προβλημάτων της νόσου.

Στ) Η δημιουργία καταλλήλων συνθηκών για τη διενέργεια έρευνας επί της παθήσεως.

Συμφωνήθηκε ως πρώτη ενέργεια να είναι η πραγματοποίηση ημερίδας με θέμα τις μεταμοσχεύσεις.