Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2008 | 23/09/2008 11:09

23/9/08, Συνεδρίαση Νομαρχιακού Συμβουλίου

Ημεταστέγαση υπηρεσιών στην Αγιά θα απασχολήσει τη συνεδρίαση του νομαρχιακού συμβουλίου Χανίων την ερχόμενη Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου, στις 8 το βράδυ.Συνολικά, το νομαρχιακό συμβούλιο θα συζητήσει έξι θέματα της ημερήσιας διάταξης: Μετακίνηση λαϊκής αγοράς Δευτέρας, παροχή εξουσιοδότησης χορήγησης και έκδοσης παραγωγικών αδειών λαϊκών αγορών, έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Χανίων, ΟΑΔΥΚ και Αναπτυξιακής Α.Ε., για τη στέγαση υπηρεσιών πρωτογενούς τομέας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Χανίων στις εγκαταστάσεις της Περιφερειακής Αγοράς Χανίων στην Αγιά, έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης ως προς τη συμπλήρωση - επικαιροποίηση των μελετών και ωρίμανση των
εγγειοβελτιωτικών έργων του Νομού Χανίων, κ.ά.