Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2008 | 10/10/2008 10:10

10/10/08 , Νέα ανακοίνωση (απάντηση) για την περιοχή της Σπλάντζιας

 

Από το Δήμο Χανίων και προς αποφυγή λανθασμένων εντυπώσεων ανακοινώνονται τα εξής:

Στις 11/1/2002 μετά από το σχετικό ερωτηματολόγιο που εκδόθηκε το Δεκέμβριο του 2001 από την Περιφέρεια Κρήτης ο Δήμος Χανίων καταθέτει στην Διαχειριστική Αρχή του ΠΕΠ Κρήτης «Έρευνα Εκτίμησης Αναγκών για Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις σε Αστικές Ζώνες Μικρής Κλίμακας για την Πόλη των Χανίων» προσδιορίζοντας σαν περιοχή επέμβασης την ευρύτερη περιοχή της συνοικίας Σπλάντζιας στην Παλιά Πόλη Χανίων.

Στις 25/7/2002 η Δημοτική Πολιτιστική Επιχείρηση Χανίων προκειμένου να υποβάλλει για λογαριασμό του Δήμου Χανίων πρόταση στο πρόγραμμα «Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις σε Αστικές Ζώνες μικρής κλίμακας» προκήρυξε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου η οποία παροχή υπηρεσιών ανατέθηκε στην συνέχεια στην εταιρεία ΕΤΑΜ με έδρα το Ηράκλειο.

Το Σεπτέμβριο του 2002 κατατίθεται στην Περιφέρεια Κρήτης η πρόταση του Δήμου Χανίων που αφορά την «Ολοκληρωμένη Παρέμβαση Αστικής Ανάπτυξης στην περιοχή της Σπλάντζιας».

Στις 9/9/2003 επαναϋποβάλλεται η παραπάνω πρόταση όπως διαμορφώθηκε βάση των παρατηρήσεων της υπηρεσίας Διαχείρισης του ΠΕΠ Κρήτης.

Στις 5/2/2004 (αρ. πρωτ. 4188) υποβάλλεται το Τελικό Επιχειρησιακό Σχέδιο Ολοκληρωμένης Αστικής Ανάπτυξης με τίτλο «Ανάπλαση Αστικού Περιβάλλοντος ευρύτερης περιοχής Σπλάντζιας στην Παλιά Πόλη Χανίων».

Στις 26/2/2004 με την υπ’ αριθμ. 1094 απόφαση Γ. Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης εγκρίνεται το Επιχειρησιακό Σχέδιο του Δήμου Χανίων με τίτλο «Ολοκληρωμένη Παρέμβαση Αστικής Ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή της Σπλάντζιας στην Παλιά Πόλη Χανίων» με συνολικό προϋπολογισμό 6.300.000 €.

Στις 27/2/2004 ο Γ. Γραμματέας της Περιφέρειας Κρήτης προκηρύσσει πρόσκληση για υποβολή προτάσεων συγκεκριμένων πλέον έργων προκειμένου να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης 2000-2006, μέτρο 4.4. «Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις Αστικής Ανάπτυξης σε τοπικές ζώνες μικρής κλίμακας – ΕΤΠΑ.

Στις 22/6/2004 δίνεται παράταση έως 30/9/2004 για την υποβολή συγκεκριμένων έργων για ατομική ένταξη στο πρόγραμμα.

Για κάθε δηλαδή τεχνικό έργο (14 στο σύνολο που περιλάμβανε το προταθέν Σχέδιο) έπρεπε να υποβληθεί ξεχωριστά Τεχνικό Δελτίο, να συνταχθεί η αντίστοιχη Μελέτη, να εγκριθεί από το Υπουργείο Πολιτισμού ώστε στη συνέχεια να θεωρηθεί ώριμο και να εκδοθεί απόφαση ένταξής του στο Πρόγραμμα για να μπορέσει στη συνέχεια να χρηματοδοτηθεί ώστε να προκηρυχθεί, μα δημοπρατηθεί και να υλοποιηθεί.

Παρόμοιες είναι και οι ενέργειες που απαιτούνται για τα 13 έργα του Ε.Κ.Τ. που αφορούν ενέργειες κοινωνικού περιεχομένου ώστε το καθένα σαν Πράξη ατομική να ενταχθεί.

Η ωριμότητα επομένως κάθε έργου του προγράμματος ισχύει από την ατομική ένταξη αυτού στο Πρόγραμμα και όχι από το αν περιλαμβάνεται στο κατατεθέν Επιχειρησιακό Σχέδιο προτάσεων.

Όλες οι μελέτες των έργων συντάχθηκαν και εγκρίθηκαν μετά το 2003.

Όλες οι μέχρι σήμερα εντάξεις χρηματοδότησης των έργων έγιναν μετά το 2004.

Όσον αφορά το έργο «Εκσυγχρονισμός και Εμπλουτισμός της Κοινωνικής Υποδομής του Συσσιτίου Ειδικών Ομάδων Πληθυσμού της Περιοχής Σπλάντζια Δήμου Χανίων», η αίτηση υπεβλήθη στις 1-9-2004 (αρ. πρωτ. 28948) και εγκρίθηκε στις 3-2-2005 (αρ. πρωτ. 5225).

Όσον αφορά το έργο «Εκσυγχρονισμός Οδοντιατρείου για Ειδικές Ομάδες Πληθυσμού της Περιοχής Σπλάντζια Δήμου Χανίων», η πρόταση υπεβλήθη στις 1-9-2004 (αρ. πρωτ. 28949) και εγκρίθηκε στις 3-2-2005 (αρ. πρωτ. 5323).