Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2008 | 17/12/2008 09:12

17/12/2008, Τεχνικός έλεγχος οχημάτων

 

Για τεχνικό έλεγχο προσκαλούνται τα επιβατικά και φορτηγά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης με έδρα τον Νομό Χανίων (διεύθυνση κατοικίας του ιδιοκτήτη τους ο Νομός Χανίων για τα ΕΙΧ). Ειδικότερα:

Τα ιδιωτικά χρήσης επιβατικά και φορτηγά μικτού βάρους έως 3.500 κιλά, με αριθμό κυκλοφορίας.

α) ΧΝΜ 4001 έως 9999 τον Ιανουάριο 2009.

β) ΗΚΖ 5001 έως 8500 και τα ΗΚΗ 1000 έως 2500 τον Φεβρουάριο 2009.

γ) ΗΚΗ 2501 έως 8699 τον Μάρτιο 2009.

δ) ΧΝΡ 1000 έως 4354 και όλα τα οχήματα με κόκκινες πινακίδες κυκλοφορίας και όλα όσα άλλα οχήματα δεν έχουν κληφθεί τον Απρίλιο 2009.

ε) Όλα τα υπόλοπα οχήματα που κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά ως καινούργια από τον Μάιο 2005 και μετά, υποχρεούται για τεχνικό έλεγχο με τη συμπλήρωση τεσσάρων ετών από την κυκλοφορία τους συν μία εβδομάδα (π.χ. όχημα με ημερομηνία πρώτης αδείας 12/6/2005 υποχρεούται για τεχνικό έλεγχο στις 12-6-2009 συν μία εβδομάδα).

Τα ιδιωτικής χρήσης φορτηγά μικτού βάρους πάνω από 3.500 κιλά, με αριθμό κυκλοφορίας:

α) ΧΝΗ 1000 έως 5500 τον Ιανουά-ριο 2009.

β) ΧΝΗ 5501 έως 9999 τον Φεβρουάριο 2009.

γ) ΧΝΚ 1000 έως 5500 τον Μάρτιο 2009.

δ) ΧΝΚ 5501 έως 9999 τον Απρίλιο 2009.

Όσα αυτοκίνητα έχουν αλλάξει πινακίδα κυκλοφορίας υποχρεούται να προσέλθουν για τεχνικό έλεγχο σύμφωνα με τον πρώτο αριθμό κυκλοφορίας που είχαν.

Ο έλεγχος των φορτηγών με μικτό βάρος έως 3.500 κιλών και των επιβατικών οχημάτων, μπορεί να διενεργηθεί σε όλα τα ΚΤΕΟ (δημόσια ή ιδιωτικά) της χώρας. Οι κάτοχοι των οχημάτων που καλούνται για τεχνικό έλεγχο σε ΚΤΕΟ θα πρέπει ένα μήνα πριν την ημερομηνία ελέγχου να κλείσουν ραντεβού.