Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2008 | 25/07/2008 11:07

25/07/08,Θέματα Ημερήσιας Διάταξης Συνεδρίασης του Δημ. Συμβουλίου Χανίων την Δευτέρα 28 Ιουλίου 2008

Ημερομηνία: 23 Ιουλ 2008

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ
ΔΕΥΤΕΡΑ 28 ΙΟΥΛΙΟΥ 2008
1. Έγκριση αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 5 παραγρ. 3 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.
2. Έγκριση επιχειρησιακού προγράμματος του Δήμου Χανίων και των Νομικών του Προσώπων
3. Πόρισμα της ομάδας εργασίας για την αξιοποίηση των χώρων του Θεραπευτηρίου Ψυχικών Παθήσεων Χανίων (Θ.Ψ.Π.Χ.)
4. Αναμορφώσεις προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2008
5. Επιστροφή ποσού στην Α ΔΟΥ (παράβολα αλλοδαπών)
6. Συνδιοργάνωση εκδήλωσης
7. Έγκριση πραγματοποίησης εκδήλωσης με την ολοκλήρωση των εργασιών της πλατείας ΤΑΛΩ
8. Τέλεση πολιτικών γάμων σε σημεία της πόλης εκτός Δημαρχείου – καθορισμός τέλους τέλεσης πολιτικών γάμων
9. Συμμετοχή υπαλλήλων σε σεμινάριο του ΠΙΝΕΠ
10. Πρακτική άσκηση φοιτήτριας (Μαρία Κουκουράκη)
11. Έγκριση άδειας χρήσης φωτογραφικού υλικού της Δημοτικής Βιβλιοθήκης από το περιοδικό ΓΕΩ
12. Έγκριση του εγχειριδίου διαδικασιών καθώς και της υποβολής αιτήσεως για την επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειας τύπου Α του Δήμου Χανίων κατά τη μεταβατική περίοδο
13. Έγκριση 1ου Α.Π. του έργου «Ανάπλαση Γειτονιάς πέριξ οδών Πεζάνου – Κουμή – Νικ. Επισκόπου στην Παλιά Πόλη Χανίων»
14. Έγκριση 1ου Α.Π. και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Ανάπλαση της νότιας περιοχής Κουμ Καπί της πόλεως Χανίων»
15. Έγκριση του 1ου Α.Π. Εργασιών του έργου «Διαμόρφωση οδών και κοινοχρήστων χώρων πέριξ Ι.Ν. Αγίου Νικολάου και Πλατείας Σπλάντζιας στη Παλιά Πόλη Χανίων»
16. Παράταση διάρκειας σύμβασης για την εκτέλεση του έργου «Αποκατάσταση και ανάδειξη Ι. Ναού Αγ. Ειρήνης στη Παλιά Πόλη Χανίων»
17. Παράταση διάρκειας χρονοδιαγράμματος Προγραμματικής Σύμβασης «Μηχανολογικός εξοπλισμός ΔΕΥΑΧ – προμήθεια τριαξονικού αποφρακτικού οχήματος με ανακύκλωση νερού όγκου περίπου 13κ.μ.»
18. Έγκριση προσωρινής παραχώρησης οικοπέδου για την κατασκευή Νηπιαγωγείου από τον Ο.Σ.Κ.
19. Ψήφιση πίστωσης – επιστροφή χρηματικής εγγύησης (Τσίγγανα Ελένη)
20. Μετακινήσεις κ. Δημάρχου
21. Τροποποίηση της υπ’αριθμ. 392/07 απόφασης Δ.Σ. (Καθορισμός ειδικού τέλους περίπτωσης ΣΤ Κανονισμού παραχώρησης κοινόχρηστων χώρων -προσωρινού χαρακτήρα)
22. Κήρυξη επαναπροκήρυξης διαγωνισμού «προμήθεια 8 σκούτερ για τις ανάγκες της Δημοτικής Αστυνομίας» ως άγονου – απευθείας ανάθεση της προμήθειας
23. Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου στη παραλία της Ν. Χώρας για τοποθέτηση ομπρελών και καθισμάτων (Στ. Γεωργουσάκη)
24. Έγκριση 7ου Πρακτικού Επιτροπής Κυκλοφοριακών Θεμάτων
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΥΡΙΓΙΑΝΝΑΚΗΣ