Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2008 | 23/09/2008 11:09

23/9/08, Βλάβες Ύδρευσης - Αποχέτευσης εκτός ωραρίου εργασίας

Για βλάβες Ύδρευσης - Αποχέτευσης εκτός του του ωραρίου εργασίας λειτουργεί το τηλέφωνο

28210 44444 24ώρες το 24ώρο.