Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2009 | 19/06/2009 10:06

19/6/09, Αιτήσεις για την εγγραφή στην ΕΠΑΣ Μαθητείας Χανίων

 

Aπό 22 Ιουνίου έως και 31 Αυγούστου θα υποβάλλονται οι αιτήσεις εγγραφών στην ΕΠΑΣ Μαθητείας Χανίων για τις παρακάτω ειδικότητες: 1. Τεχνιτών Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων, 2. Τεχνιτών Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου, 3. Εγκαταστάσεων Ψυκτικών και Κλιματιστικών Έργων, 4. Τεχνικών Ηλεκτρολογικών Εργασιών, 5. Τεχνιτών Μεταλλικών Κατασκευών, 6. Τεχνίτες Υποστήριξης Συστημάτων Η/Υ, 7. Μαγειρικής Τέχνης. Επίσης, όπως ανακοινώθηκε από την ΕΠΑΣ Μαθητείας Χανίων, από τις 22 Ιουνίου θα υποβάλλονται αιτήσεις και από απόφοιτους του ΤΕΕ Α'' κύκλου, ηλικίας μέχρι 28 ετών, για την εγγραφή τους στη Β'' τάξη της ΕΠΑΣ για την ειδικότητά τους εφ'' όσον επιθυμούν αναβάθμιση του πτυχίου τους στο επίπεδο ΙΙΙ και μέχρι τη συμπλήρωση του αριθμού μαθητών ανά τμήμα κατά προτεραιότητα υποβάλουν αιτήσεις. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι τα εξής: ενδεικτικό Α'' τάξης Λυκείου τουλάχιστον, πρωτότυπο ή φωτοαντίγραφο που να αναγράφεται απαραίτητα ο βαθμός, πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας, επικυρωμένο φωτοαντίγραφο ταυτότητας, καθώς και να έχουν γεννηθεί τα έτη 1986 - 1993. Δικαιολογητικά επικυρώνονται και στη Γραμματεία της Σχολής με την επίδειξη του πρωτότυπου. Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες, από τις 8.30 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι.