Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2009 | 08/09/2009 11:09

8/9/09, Απαγόρευση στάθμευσης στο λιμάνι της Σούδας

Απαγορεύεται η στάθμευση κάθε οχήματος εντός του λιμένα της Σούδας λόγω της εκτέλεσης εργασιών αναβάθμισης των λιμενικών υποδομών στοn Λιμένα της Σούδας, όπως ανακοινώθηκε από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Σούδας. Σκοπός των εργασιών είναι η βελτίωση της ασφάλειας σύμφωνα με τις απαιτήσεις της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας και οι οδηγοί καλούνται να συμμορφώνονται με τις σχετικές υποδείξεις των Λιμενικών Οργάνων, για την εύρυθμη λειτουργία του λιμένα και την καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού.