Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2009 | 12/06/2009 11:06

12/6/09, Απαγορεύονται οι προσφορές ένα μήνα πριν τις εκπτώσεις

 

Από τις 16 Ιουνίου 2009 έως τις 14 Ιουλίου (δηλαδή 30 ημέρες πριν την έναρξη των εκπτώσεων) απαγορεύεται στους υπεύθυνους των εμπορικών καταστημάτων να ανακοινώνουν προς το κοινό εκπτώσεις ή προσφορές με οποιοδήποτε τρόπο ιδίως με διαφήμιση, επιστολές ή ανάρτηση διαφημιστικών πινακίδων, όπως επισημαίνει σε ανακοίνωση η Διεύθυνση Εμπορίου της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Χανίων. Παράλληλα, τονίζει ότι όσοι παραβαίνουν τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου υπόκεινται στις ποινικές κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 31 του Αγορανομικού κώδικα και επιπλέον τους επιβάλλεται πρόστιμο μέχρι ποσού ίσον με το 0,5% του ετήσιου κύκλου εργασιών που πραγματοποιούν. Επιπλέον υπενθυμίζει την υποχρέωση τοποθέτησης πινακίδων με τιμές λιανικής πώλησης στις βιτρίνες των καταστημάτων σύμφωνα με το άρθρο 69 της 14/89 Α.Δ. Υπουργείου Ανάπτυξης. Η μη ύπαρξή τους τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο, καταλήγει η Διεύθυνση Εμπορίου.