Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2009 | 14/12/2009 01:12

14/12/09, Πίνακες κατάταξης της υπ. αριθμ. 39867/05-08-2009 ανακοίνωσης του Δήμου Χανίων

Οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης της υπ.αριθμ. 39867/05-08-2009 ανακοίνωσης του Δήμου Χανίων έχουν ως εξής:

Κατηγορία ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ - ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ - ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΜΕΝΩΝ - ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ

Κατηγορία ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ - ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ - ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΜΕΝΩΝ - ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ

Κατηγορία ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ - ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ - ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΜΕΝΩΝ - ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

Κατηγορία ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ - ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ - ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

Κατηγορία ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ - ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΜΕΝΩΝ - ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ