Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2009 | 14/09/2009 11:09

14/09/2009 Εκµάθηση της Ισπανικής στα γυµνάσια - λύκεια

Για πρώτη χρονιά φέτος η ισπανική γλώσσα διδάσκεται στα γυµνάσια και στα λύκεια όλης της χώρας ως δεύτερη ξένη γλώσσα (Αρ. Απόφασης: 105957/Γ2/03-09-2009). Για το σκοπό αυτό, οι µαθητές της Α'' γυµνασίου θα πρέπει να προσκοµίσουν στον Διευθυντή του γυµνασίου τους έως τις 18 Σεπτέµβρη ενυπόγραφο σηµείωµα από τους γονείς ή κηδεµόνες τους στο οποίο θα αναγράφεται η προτίµησή τους σχετικά µε τη δεύτερη ξένη γλώσσα που επιθυµούν να διδαχθούν στο γυµνάσιο, καθότι στο τέλος της ΣΤ'' τάξης του δηµοτικού δεν περιλαµβανόταν η Ισπανική στις επιλογές προτίµησης. Το ίδιο ισχύει για τους µαθητές της Α'' Λυκείου.  Oπως σηµειώνουν ο Πανελλήνιος Σύλλογος Πτυχιούχων Ισπανικής Φιλολογίας, o Πανελλήνιος Σύλλογος Αποφοίτων Ισπανικής Γλώσσας και Πολιτισµού και ο Σύλλογος Καθηγητών Ισπανικής Γλώσσας και Ισπανιστών, "σε περίπτωση οποιουδή ποτε προβλήµατος παρουσιαστεί κατά την έναρξη της σχολικής χρονιάς, όπως για παράδειγµα, η έλλειψη αιθουσών ικανών να φιλοξενήσουν τη διδασκαλία της ισπανικής γλώσσας, παρά την εκπεφρασµένη επιθυµία των µαθητών και την ύπαρξη ικανού αριθµού µαθητών για τη δηµιουργία τµήµατος, παρακαλούµε για τη γνωστοποίηση του θέµατος στο Σύλλογό µας, ώστε να αντιµετωπιστεί άµεσα σε συνεργασία µε το ΥΠΕΠΘ. Άλλωστε, η πολιτική της Γλωσσοµάθειας και της Πολυγλωσσίας που προωθεί το ΥΠΕΠΘ, στηρίζει την ισοτιµία της ισπανικής γλώσσας σε σχέση µε τις υπόλοιπες ξένες γλώσσες που διδάσκονται στο ελληνικό σχολείο, και οφείλει να παρέχει όλα τα απαραίτητα µέσα για τη διδασκαλία της. Η στήριξη αυτή εκφράστηκε και στην πρόσφατη (31/08/2009) συνάντηση του Συλλόγου µας µε τον κύριο Γ. Μπαµπινιώ- τη, Πρόεδρο του Συµβουλίου Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, στα πλαίσια του σχεδιασµού ενός σύγχρονου εκπαιδευτικού συστήµατος. Οι Σύλλογοί µας είναι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση ή πρόβληµα αντιµετωπίσετε".