Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2009 | 17/11/2009 11:11

16/11/09, Παρουσίαση του Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών του Δήμου Χανίων

Πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 16 Νοεμβρίου 2009 στο ΤΕΕ Δυτικής Κρήτης η παρουσίαση του Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών του Δήμου Χανίων που υλοποιήθηκε στα πλαίσια του έργου «Δημιουργία Βάσης GIS για την πόλη των Χανίων» Υποέργο «Ανάπτυξη Εφαρμογών για τη δημιουργία Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών του Δήμου Χανίων» του Μέτρο 2.4 του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Κοινωνία της Πληροφορίας

 Το έργο αφορά στην ανάπτυξη ενός γεωγραφικού συστήματος πληροφοριών (GIS) για την διαχείριση και οργάνωση των πολεοδομικών δεδομένων και των πληροφοριών σχετικά με τα σημεία ενδιαφέροντος εντός των ορίων του δήμου, το οποίο θα αποτελέσει μια ολοκληρωμένη λύση για την οργάνωση των πληροφοριών, τη γρήγορη και εύκολη ανάκτηση τους, καθιστώντας έτσι άμεση την εξυπηρέτηση των πολιτών.

 Σκοπός του συγκεκριμένου έργου ήταν η δημιουργία ενός λειτουργικού κι επεκτάσιμου Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών, το οποίο να διασφαλίζει την αναβάθμιση των υπηρεσιών και την οργάνωση των πληροφοριών της Δ/νσης Πολεοδομίας του Δήμου αλλά και την βέλτιστη εξυπηρέτηση των χρηστών (μηχανικών-δικηγόρων-πολιτών) μέσα από ένα διαλειτουργικό και φιλικό περιβάλλον. Η εφαρμογή έχει ως στόχο τη συγκέντρωση, διαχείριση, επεξεργασία και ανάλυση όλων των στοιχείων που αφορούν στα Πολεοδομικά δεδομένα (όρους δόμησης , χρήσεις γης, αριθμούς Ο.Τ., πράξη εφαρμογής, κ.λπ.), αλλά και την παρουσίαση φυσικογεωγραφικών δεδομένων, στοιχεία τουριστικής υποδομής, αξιοθέτα, χρήσεις γης, για ακόμη φιλικότερη και απλή στη χρήση διαχείριση των δεδομένων.

 

Στα πλαίσια του έργου έγινε η ανάπτυξη της εφαρμογής, η οποία αποτελείται από 5 κεφάλαια:

 Α.  e-πολεοδομία

Αφορά στη δημιουργία μιας βάσης Γεωγραφικών Δεδομένων, μέσω της οποίας θα είναι δυνατή η Διαχείριση και ενημέρωση πολεοδομικών/χωροταξικών δεδομένων.

 Β.  e-πράξεις εφαρμογής

       Αφορά στην παρακολούθηση και διαχείριση πινάκων Πράξεων Εφαρμογής σχεδίου πόλης. Η εφαρμογή θα παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα εγκεκριμένα σχέδια πόλης και τις επεκτάσεις τους καθώς και για τους ισχύοντες όρους δόμησης σε κάθε οικοδομικό τετράγωνο. Στόχος της εφαρμογής είναι η ενιαία διαχείριση όλων των διαθέσιμων πληροφοριών, ο συσχετισμός των πληροφοριών και η εξαγωγή συμπερασμάτων. Η παρούσα εφαρμογή πρόκειται να επιλύσει το κοινό, στις περισσότερες Πολεοδομικές Υπηρεσίες, πρόβλημα της πολυπλοκότητας του νομοθετικού πλαισίου, των αρμοδιοτήτων και κατ'' επέκταση της γραφειοκρατίας, το οποίο δυσκολεύει τόσο τους εργαζόμενους όσο και τους πολίτες.

 Γ.   e-οδηγός

Πρόκειται για εφαρμογή η οποία θα διατίθεται μόνο μέσω διαδικτύου. Ο οδηγός αυτός, εκτός από τη χαρτογραφική παρουσίαση της περιοχής (οδικό δίκτυο, υπηρεσίες και υποδομές) θα συμπεριλαμβάνει και εξειδικευμένες πληροφορίες όπως η εκτέλεση έργων, η διακοπές υδροδότησης ή ηλεκτροδότησης κλπ, ενώ μια από τις βασικές του εξυπηρετήσεις θα είναι να λειτουργεί ως τουριστικός ενημερωτικός οδηγός.

 Δ.  e-άδειες (Διαχείριση και έκδοση οικοδομικών αδειών)

Η πλήρης ηλεκτρονική καταχώρηση από τον Δήμο αφορά την έκδοση αδειών που πρόκειται να εκδοθούν μετά την εγκατάσταση και παραλαβή της εφαρμογής. Η εφαρμογή θα περιλαμβάνει ευρετήριο στο οποίο θα καταχωρούνται οι  παλαιές και νέες άδειες.

Ως προς την διαδικτυακή εξυπηρέτηση του πολίτη θα παρέχονται:

  • Πληροφόρηση για τα ισχύοντα στο οικοδομικό τετράγωνο και την ιδιοκτησία.
  • Έντυπα   αιτήσεων   και   λίστα   απαιτούμενων   δικαιολογητικών   για   έκδοση οικοδομικών αδειών.
  • Ενημέρωση τη φάση εξέλιξης της έκδοσης μιας οικοδομικής άδειας

 Ε.   e-αυθαίρετα

Η τελευταία εφαρμογή απευθύνεται στους υπαλλήλους της πολεοδομίας. Οι χρήστες του συστήματος θα έχουν άμεσα εποπτεία της κατάστασης ενός αυθαιρέτου από φωτογραφίες και τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις στην περιοχή όπου βρίσκεται. Επιπλέον η εφαρμογή θα δίνει τις απαραίτητες πληροφορίες για τον κατά το δυνατόν αυτόματο υπολογισμό των προστίμων ανά αυθαίρετο και ανάλογα με την υπέρβαση.

Ομιλία Αντιδημάρχου

photo1

photo2