Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2009 | 23/09/2009 11:09

23/9/09, Ημερίδα για εξοικονόμηση ενέργειας σε κτήρια

Ημερίδα με θέμα την εξοικονόμηση ενέργειας στα κτήρια, στην Ελλάδα και σε χώρες της Ευρωπαϊ­κής Ενωσης, θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος (ΧΕΑΚ51ΙΡΡΟΚΤ, την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου και ώρες 10 π.μ. - 2 μ.μ., στην αίθουσα εκδηλώσεων του τμήματος Δυτικής Κρήτης του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ) στα Χανιά. Η ημερίδα διοργανώνεται από το Τμήμα Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος του ΤΕ1 Κρήτης και το ΤΕΕ/ΤΔΚ. Το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα (ΧΕΑΚδυΡΡΟΚΤ χρηματοδο­τείται από την Ε.Ε., συμμετέχουν εταίροι από πολλές Ευ­ρωπαϊκές χώρες και στοχεύει στη δημιουργία υποστηρι­κτών δομών για την προώθηση της εξοικονόμησης ενέρ­γειας στα κτήρια, σε διάφορες περιφέρειες της Ε.Ε. Κατά τη διάρκεια της ημερίδας θα παρουσιασθούν πολλές ει­σηγήσεις, μεταξύ των οποίων και οι Α) Χρηματοδότηση επενδύσεων εξοικονόμησης ενέργειας στα κτήρια στην Ε.Ε., Β) Εφαρμογές εξοικονόμησης ενέργειας σε σχολεία και δημόσια κτήρια στην Ε.Ε., Γ) Λειτουργία τ(ον εται­ρειών παροχής ενεργειακών υπηρεσιών στην Ε.Ε.Δ) Το Ελληνικό θεσμικό πλαίσιο για την εξοικονόμη­ση ενέργειας στα κτήρια. Ε) Σχεδιασμός κτηρίων με μηδενικές εκπομπές 002 στην Κρήτη.

Η είσοδος στην ημερίδα είναι ανοικτή.