Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2009 | 12/08/2009 10:08

12/8/09, Κάλεσμα σε εκπαιδευτικούς

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ06- Αγγλικής Γλώσσας και ΠΕ33-Μεθοδολογίας Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης που έκαναν αίτηση αναπληρωτή - ωρομισθίου για το σχολικό έτος 2009-2010 να ελέγξουν τη θέση τους στον Ενιαίο Πίνακα Αναπληρωτών για τυχόν λάθη και αν χρειαστεί να υποβάλλουν ένσταση σε οποιαδήποτε Διεύθυνση ή Γραφείο Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αντίστοιχα. Στη σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Χανίων επισημαίνεται ότι "οι προσωρινοί πίνακες των αναπληρωτών έχουν αναρτηθεί από το ΥΠΕΠΘ στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://eaitisi.sch.gr. Οι τυχόν ενστάσεις πρέπει να υποβληθούν από 10-8-2009 μέχρι και 12-8-2009. Οι ενστάσεις θα εξετάζονται αυθημερόν και η απάντηση θα καταχωρείται και στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα O.Π.Σ.).