Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2009 | 13/01/2009 09:01

13/1/09, Κάλυψη κενής θέσης ωρομίσθιου καθηγητή

 

Αιτήσεις για την κάλυψη μίας κενής θέσης ωρομισθίου καθηγητή ΠΕΙ7 Ηλεκτρονικού γίνονται δεκτές από την ΕΠΑ.Σ. ΟΑΕΔ Χανίων. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν πληροφορίες από την ΕΠΑ.Σ ΟΑΕΔ Χανίων για τη συμπλήρωση των δικαιολογητικών και την υποβολή της αίτησης.