Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2009 | 29/05/2009 11:05

29/05/2009 Κατασκηνωτικές περίοδοι για την Τρίτη Ηλικία

Η ∆ιεύθυνση Κοινωνικής Πρόνοιας της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Χανίων ανακοίνωσε ότι θα λειτουργήσουν οι εξής κατασκηνωτικές περίοδοι ατόµων τρίτης ηλικίας (60 ετών και άνω): 21/7/2009 έως 30/7/2009 στην Κάντανο και 11/10/2009 έως 21/10/2009 στο Κολυµπάρι. Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να απευθύνονται τουλάχιστον δέκα µέρες πριν την έναρξη κάθε κατασκηνωτικής περιόδου στη ∆ιεύθυνση Κοινωνικής Πρόνοιας. Πληροφορίες στο τηλ.: 28213 44247 κα Λουράκη.