Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2009 | 12/03/2009 10:03

12/3/2009, Νέα τηλέφωνα Δ/νσης Μεταφορών

 

Οι νέοι αριθμοί τηλεφωνικών κλήσεων της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Χανίων ανακοινώθηκαν την Τετάρτη 11 Μαρτίου από την Υπηρεσία. Αυτοί είναι: προϊστάμενος Δ/νσης: 28213 44503, Τμήμα Διπλωμάτων, προϊστάμενος τμ/τος: 28213 44550, υπάλληλοι: 28213 44547, 28213 44551, 28213 44538 (θυρίδα), 28213 44505. Προγραμ/σμός θεωρητικής εξέτασης υποψηφίων οδηγών: 28213 44517 (θυρίδα). Προγραμ/σμός πρακτικής εξέτασης υποψηφίων οδηγών: 28213 44511, 28213 44548. Αίθουσα θεωρητικής εξέτασης υποψηφίων οδηγών 28210 70089 (ISDN). Τμήμα Οχημάτων: προϊστάμενος τμ/τος 28213 44510.