Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2009 | 21/08/2009 10:08

21/8/09, Νέες ειδικότητες στο Δημόσιο ΙΕΚ Χανίων

• Πρωτότυπο τίτλου σπουδών

• Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της αστυνομική ταυτότητας (και των 2 όψεων) ή Πιστοποιητικό Δήμου ή Κοινότητας

• Πιστοποιητικό Ασφαλιστικού φορέα για απόδειξη ενδεχόμενης προϋπηρεσίας στην ειδικότητα που επιλέγουν

• Επίσημο έγγραφο της Ένωσης πολυτέκνων Ελλάδας που να αποδεικνύεται η ιδιότητα πολυτέκνου γονέα ή τέκνου πολύτεκνης οικογένειας.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται από την TΡΙΤΗ 1/9/2009 μέχρι και την ΤΕΤΑΡΤΗ 9/9/2009 τις ώρες 09:00 - 13:00. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στη γραμματεία του Ι.Ε.Κ. Χανίων που βρίσκεται στη θέση Πρ. Ηλίας, κτίριο πρώην ΕΠΛ και στα τηλέφωνα 28210 59855