Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2009 | 22/10/2009 12:10

23/10/09, Ρυθμίσεις Βεβαιωμένων ή μη Οφειλών από τον Δήμο Χανίων

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2   του άρθρου 63 του Ν.3801/2009 προβλέπονται                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ρυθμίσεις βεβαιωμένων ή μη οφειλών, που έχουν δημιουργηθεί μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης του Νόμου (4/9/2009).

Ύστερα από τη παραπάνω Νομοθετική Ρύθμιση εκδόθηκε η αριθ.722/19-10-2009 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων με την οποία εγκρίνεται η ρύθμιση ληξιπρόθεσμων  οφειλών εντός δίμηνης προθεσμίας από την έκδοσή της, δηλαδή μέχρι 19-12-2009 και με την οποία  προβλέπονται τα εξής:

 

Α)  Μείωση κατά 70% της αρχικά βεβαιωμένης ή μη  οφειλής από τέλη χρήσης κοινοχρήστου χώρου η από πρόστιμα, λόγω αυθαίρετης χρήσης κοινοχρήστου χώρου, καθώς από πρόστιμα υπαίθριου εμπορίου.

 Το ποσό που θα προκύψει μετά την έκπτωση ρυθμίζεται σε δόσεις από 1 έως 24 με ελάχιστο ποσό δόσης 150 Ευρώ, ή εφόσον πληρωθεί εφάπαξ θα έχει και έκπτωση 10%.

 

Β) Μείωση  κατά 60% της αρχικής οφειλής επί των ακαθαρίστων εσόδων εστιατορίων, κέντρων διασκέδασης, κ.λ.π. που έχουν βεβαιωθεί ή μη μέχρι 31-12-1997.

Το ποσό που θα προκύψει μετά την έκπτωση ρυθμίζεται σε δόσεις από 1 έως 24 με ελάχιστο ποσό δόσης 150 Ευρώ, ή εφόσον πληρωθεί εφάπαξ θα έχει και έκπτωση 10%.

 

Γ)Τα παρακάτω τέλη, Δημοτ. φόροι, βεβαιωμένα ή μη:

-Τέλος Παρεπιδημούντων  0,5%, 2%  & 5%

-Πρόστιμα ΚΟΚ

-Τέλη Διαφήμισης

-ΤΑΠ –Δημοτικά τέλη

-Εισφορά

Ρυθμίζονται σε δόσεις από 1 έως 24 ανά τέλος με ελάχιστο ποσό δόσης 150 Ευρώ.

Έκπτωση 10% σε όλα τα τέλη εφόσον πληρωθούν εφάπαξ.

 

Δ) Ρύθμιση οφειλών για τις οποίες ασκήθηκαν προσφυγές στα Διοικητικά        Δικαστήρια, σε δόσεις από 1 έως 24 με ελάχιστο  ποσό δόσης 150 Ευρώ.

Εφόσον πληρωθούν  εφάπαξ γίνεται  έκπτωση 10%

 

           Εξαιρούνται της ρύθμισης τα πρόστιμα αυθαιρέτων κατασκευών.