Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2009 | 15/12/2009 12:12

15/12/09, Στις 17 και 18 Δεκεμβρίου 2009 η 25η Συνεδρίαση της Κοινής Επιτροπής και της Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής Προγραμματικής Σύμβασης Παλιάς Πόλης

Η 25η Συνεδρίαση της Κοινής Επιτροπής και της Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής Προγραμματικής Σύμβασης Παλιάς Πόλης θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 17 και την Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου 2009, στις  9 π.μ., στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης της συνεδρίασης, η οποία συγκαλείται  έπειτα από την υπ΄ αριθμ. 58389/18-11-09 πρόσκληση του Δημάρχου Χανίων και Προέδρου της Προγραμματικής Σύμβασης Παλιάς Πόλης, κ. Κυριάκου Βιρβιδάκη, έχουν ως ακολούθως:

1η ΗΜΕΡΑ (ΤΕΤΑΡΤΗ 17/12/09)

1.ΠΑΡΟΥΣΙΕΣ

2.ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 24ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ (11 & 12/12/2008)

3.ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2008

4.ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010 – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

5.ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ  ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ UNESCO 

6.ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΧΑΝΙΩΝ (ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ – 28η ΕΒΑ)

7.ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 1946 – ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 1946

8.ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΕ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑ 3ου ΚΠΣ

2η ΗΜΕΡΑ (ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  18/12/2008)

1.ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 1946 – ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 1946

ΤΕΛΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ