Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2009 | 03/07/2009 09:07

3/7/09, Προγράμματα για την επιχειρηματικότητα

Επιδοτούμενα Προγράμματα με θέμα: "Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Νέων και Γυναικών" - ΕΣΠΑ, υλοποιούνται στα Χανιά. Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν: Νέοι και Νέες, που γεννήθηκαν από το 1970 μέχρι και το 1991 Γυναίκες, που γεννήθηκαν από το 1954 μέχρι και το 1991. Είναι άνεργοι, μισθωτοί, και επιτηδευματίες που ασκούν ελεύθερο επάγγελμα (που δεν ασκούσαν επιχειρηματική δραστηριότητα από 1.1.2008 μέχρι και την προδημοσίευση του προ-

γράμματος).

Δραστηριότητες που επιδοτούνται

Όρια προϋπολογισμού

Στο πρόγραμμα εντάσσονται:

- η μεταποίηση και η ανακύκλωση με όρια προϋπολογισμού από 30.000 έως 200.000

- οι υπηρεσίες και ο τουρισμός με όρια προϋπολογισμού από 30.000 έως 100.000

- το εμπόριο με όρια προϋπολογισμού από 30.000 έως 80.000

Χρηματοδοτικό Σχήμα

Ποσοστό Δημόσιας Χρηματοδότησης 50%

Ίδια συμμετοχή 20%

Τραπεζικός δανεισμός 30%

Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά (μέσω διαδικτύου) μετά από τις 15.6.2009 μέχρι 14.9.2009

Περισσότερες πληροφορίες:

Κέντρο Υποδοχής Επενδυτών της Ν.Α. Χανίων

 Βουδούρη Ιωάννα

 Παρθενίου Κελαϊδή 69

Τηλ.2821344109 www.chania.eu