Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2009 | 24/07/2009 11:07

24/7/09, Πρόσκληση σε εκπαιδευτές πολλαπλών ειδικοτήτων

Πρόσκληση σε ωρομίσθιους εκπαιδευτές πολλαπλών ειδικοτήτων, οι οποίοι θα ενταχθούν στις λίστες κατάταξης εκπαιδευτών των Κέντρων Εκπαίδευσης Ενηλίκων της χώρας -και στο Νομό Χανίων- και θα αξιοποιηθούν για τη διδασκαλία των ενηλίκων σε Τμήματα Μάθησης που αναπτύσσει το κάθε Κέντρο Εκπαίδευσης Ενηλίκων στην περιοχή ευθύνης του, απευθύνει το Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Tο Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων είναι υπεύθυνος φορέας υλοποίησης των Πράξεων «Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων ΑΠ7», «Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων ΑΠ8», «Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων ΑΠ9»,σύμφωνα με τις υπ΄ αριθμ 10291/1-7-2009, 10289/1-7-2009 και 10288/1-7- 2009 αποφάσεις ένταξης Πράξεων στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση 2007- 2013» της Ε.Υ.Δ. του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση» του ΥΠ.Ε.Π.Θ., το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ελληνικό Δημόσιο. Οι ειδικότητες και τα πτυχία των εκπαιδευτών, οι αμοιβές, τα προσόντα, τα κριτήρια επιλογής, η έντυπη αίτηση υποψηφιότητας και άλλες πληροφορίες εντάσσονται στην πλήρη προκήρυξη, την οποία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν από την ιστοσελίδα του ΙΔΕΚΕ (www.ideke.edu.gr). Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι μέχρι τις 7 Αυγούστου. Για περισσότερες πληροφορίες από 9 π.μ. έως 5 μ.μ. στο Κέντρο Εκπαίδευσης Ενηλίκων Ν. Χανίων, Πλατεία 1866 & Κριάρη 40, Μέγαρο Πάνθεον, 1ος όροφος, γραφείο 2 . Τηλέφωνο επικοινωνίας: 28210 72707, email: keexania@otenet gr.